onsdag, januari 11, 2012

Bostad först

Läste i en artikel i min lokaltidning,Jönköpings Posten idag att antalet uteliggare minskar, men hemlösheten i övrigt ser ut att öka i Jönköping. Därmed följer Jönköping den nationella trenden.
Värt att notera i sammanhanget är också att det var fler som var riktigt akut hemlösa och till exempel bodde utomhus eller på härbärge vid den förra mätningen i Jönköping, som gjordes år 2005. Detta innebär ett stort ansvar för såväl stat,som kommun.

Det gäller att alla krafter arbetar med frågan, här spelar civilsamhället en viktig roll. En intressant modell som vunnit gehör utomlands är "Bostad först" som innebär att den hemlöse i första hand ska erbjudas en bostad på normala villkor och parallellt erbjuda den hjälp och stöd som han eller hon behöver för att komma till rätta med de problem som finns.

Socialstyrelsen och Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt om olika boendelösningar för att lösa hemlöshet.En övergripande slutsats är att kommunerna måste kunna erbjudaså permanenta boendelösningar som möjligt,kompletterande med individuellt behovsanpassat stöd.

Det är också viktigt att ha med sig att hemlösa personer har samma behov av ett tryggt långsiktigt boende som andra, oavsett om de har andra problem utöver bristen på bostad.Ett resultat från den systematiska Hemlösa personer har samma behov av ett tryggt långsiktigt boende som andra, oavsett om de har andra problem utöver bristen på bostad. Ett resultat från den systematiska kartläggningen tyder på att ett tryggt boende ibland också är en förutsättning för att stöd och vård i olika former ska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många fall stegvis, med
successivt minskat behov av vård och stöd. Detta är viktigt att vi har med oss.

Våra kommuner behöver stöd för att arbeta vidare och att rikta framtida statliga stöd till att arbeta vidare. Därför är vi i behov av att tillsätta en nationell hemlöshetssamordnare. Samordnarens uppdrag kan vara att b la meverka till att kostnads-och konsekvensanalyser görs av hemlöshetens samhällskostnader och mänskligt lidande, medverka till att utveckla metoder och arbetssätt o sv.

Arbetar vi med detta för ögonen så kan vi tillsammans minska hemlösheten.

Inga kommentarer: