lördag, februari 18, 2012

Sverige ska ha en generös flyktingpolitik

Har inte haft tillfälle att skriva här på bloggen på ett tag, så nu kommer några inlägg på raken. Jag har tidigare bloggat om migrationspolitiken, läser i en artikel av pastorn Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan i Stockholm där han menar att den svenska flyktingpolitiken blivit allt hårdare under de senaste åren där han märker de som arbetar med och träffar några av de allra mest utsatta i samhället ser hur medmänskligheten kylts ned.

En signal som är viktig och bör tas på största allvar. Swärd menar att framfarten av högerextrema och främlingsfientliga partier i Europa medför att de etablerade partierna för en mer restriktiv för en mer restriktiv flyktingpolitik för att parera den politiska konkurrensen från högerpopulismen.

Jag delar delvis denna uppfattning. Ett exempel som visar detta med tydlighet är debatten om att ge papperslösa rätt till vård. Det är ingen hemlighet att vi kristdemokrater arbetat hårt för att alla som vistas här ska ha rätt till vård. En rätt som självklart också borde innefatta dem som är så kallade papperslösa. För rätt till sjukvård är en mänsklig rättighet, oavsett om man har sina papper i ordning eller inte.
Förra året så tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hur - inte om rätten till vård skulle garanteras. Utredning som presenterades i våras som nu ska remitteras. För att förslagen ska gå igenom så måste hela regeringen vara överens. Moderaterna var redan till början skeptiska till utredningen och har fortsatt att bromsa den vidare processen,vilket är att beklaga.

Samtidigt så har regeringen arbetat för en mer generös och human migrationspolitik, där kristdemokrater varit den starkaste rösten för i regeringen genom överenskommelsen om migrationspolitiken under mandatperioden, vilket skapar en stabil riksdagsmajoritet för mandatperioden, vilket säkerställt att Sverigedemokraterna inte heller i fortsättningen kommer att få något inflytande över migrationspolitiken. Det finns mer att göra på området, även om en del redan är gjort.

Slutligen så vill jag instämma i Swärds ord, som belyser frågan på ett bra sätt när han talar om om att flyktingpolitik handlar om att hjälpa människor i utsatta situationer, som riskerar att bli dödade,torterade eller fängslade om de måste återvända till sina ursprungsländer. Europa inklusive Sverige är idag ett slutet fort när det gäller att ta emot flyktingar. Det är intressant att notera att ett fattigt land som Kenya tar emot fler flyktingar än vad hela Europa gör sammantaget.

Swärd menar vidare att det på senare år skapats en hårdare restriktion även i den svenska flyktingpolitiken. Barmhärtighet och tolerans ska balanseras mot hårdhet och tuffare krav. Det verkar som att balanspunkten har skiftats till medmänsklighetens nackdel. En ganska utbredd känsla är att svenska flyktingpolitiken har skärpts de senaste åren, det finns exempel på ledande poltiker bland allainspartierna som är bekymrade över utvecklingen.

Swärd sätter verkligen frågan på sin spets. Synpunkterna är mycket viktiga att ha med sig när man arbetar vidare med frågan.

Inga kommentarer: