måndag, februari 20, 2012

Dags å ställa om svenska fordonsflottan !

En fråga som nyligen diskuteras är att enligt regeringens mål att den svenska bilparken ska vara fossilfri år 2030. Med en genomsnittsålder på 16 år för en äldre bil så kan det så betyder det att det inte ska säljas en fossilberoende bil fr om omkring 2014. Idag så ser vi en motsatt utveckling. Andelen fossiloberoende bilar som säljs i Sverige har minskat sedan 2006.

Utifrån den förvaltarsyn vi kristdemokrater som ska vi både värna både om miljön och klimatet. Det behövs också en annan syn på tillväxt, där markandsekonomin är viktig. Definitionen av miljöbilar måste skärpas. Det var ett helt riktigt och första steg att regeringen införde en officiell miljöbilsdefintion ur skattesynpunkt. Nu används den också ute i våra kommuner t ex i Helisngborg som infört friparkering för miljöbilar på kommunens p-platser. Nu kan p-vakterna bara knappa in reg nr på bilen så framgår om det är en miljbil eller inte. Fri parkering är ett incitament som avgjort valet positivt för ett antal bilköpare. Det är därför med stor förvåning som jag ser min egen hemkommun, Jönköpings kommun nu slopat denna förmån.

Det är nu hög tid att applicera defintionen. Det var många som tidigare krävde detta av Carlgren men regeringen kom inte till skott. Detta är något vi kristdemokrater borde driva hårt inom regeringen. Fossilfritt borde numera vara det enda rimliga för att komma igång med en skattelättnad, fri parkering,undantag från trängselskatt mm.

Vi kommer ha svårt att klara miljömålen. De är ändå satta för lågt eftersom den senaste den senaste forskningen visat att situationen är mer allvarlig än när vi satte målen. Det är alltså bråttom med konkreta åtgärder.

Vi måste prioriter biogas och elbilar. Jag liksom flera tror också på fortsatt användning av ekonomiska styrmedel som fossilskatt. Sedan så måste vi titta på hur det slår i glesbygd utan möjlighet till biogas och laddningsstationer för el. Det måste gå att lösa.

En nyckelfråga är också utbyggnad av järnvägar,höghastighetståg mm för att gods förs över till järnväg från lastbilar och att tåget på allvar ska kunna konkurrera med flyget på halvlånga och långa sträckor.

Det finns mycket att göra bara viljan finns, även om det inte alltid sker så snabbt.

Inga kommentarer: