söndag, februari 19, 2012

Mer tid för barnen

Flera liberala debattörer och tidningar har kritiserat vårdnadsbidraget och argumenterat för en ökad kvotering av föräldraförsäkringen.När vår nya familjepolitik presenterades där vi vill bygga ut föräldraföräkring, införa barnomsorgspeng och ett barnskatteavdrag så kritiserar jämställdhetsminister Nyamko Saboni (FP) dessa hårt.

Att socialdemokrater kritiserar vårdnadsbidrag och lovordar kvotering är man van vid eftersom socialistiska politiker i alla tider velat bestämma så mycket som möjligt - vare sig det gäller äldreomsorg, vår egen plånbok eller barnomsorgen. Desto mer upseendeväckande är Sabonis kritik, som företräder ett påstått liberalt parti. Egentligen borde det ju vara självklart att mer makt till barnfamiljer är en liberal hållning.

När Saboni, liksom flera liberal debattörer och tidningar underkänner familjens betydelse för ett barns utveckling är desto mer glädjande att kristdemokraternas presenterat flera goda förslag som ger ökad makt och valfrihet för familjerna.

Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år. Ett förslag är att utöka föräldrapenningdagarna med 30. Begränsningar i regelverket ska bort och inkomstsskyddet förlängas till tre år.Rätten till tjänstledighet på heltid för att vara hemma med barnen bör utvidgas så att båda föräldrarna har lika rätt till 18 månaders föräldraledighet när barnet är under tre år. Golvet i föräldraförsäkringen ska höjas för de familjer som har sämst ekonomi med 70 kronor per dag. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna. Föräldrarna ska själva ges makten att fördela tiden med sina barn.

Barnomsrogspeng för egna barn. Barnomsorgspeng finns sedan den 1 juli 2009 men ska byggas ut så att föräldrar kan få barnomsorgspeng även om det enbart gäller egna barn i hemmet. Hur mycket pengar det rör sig om bör bestämmas av kommunen och vara kopplad till den genomsnittliga kostnaden kommunen har för barn i annan pedagogisk omsorg.

När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen så måste det vara upp till varje familj att själv bestämma om hur man lägger sin barnledighet. Detta måste vara en självklar utgångspunkt.

När det gäller vårdnadsbidraget så har det varit en hörnsten i vår familjepolitik under många år.Målet med vårdnadsbidrag är att skapa ökad rättvisa och valfrihet i barnomsorgen och ge föräldrar möjlighet till mer tid tillsammans med sina barn. I realiteten är det dock inte många barnfamiljer som upplever att konstruktionen av det nuvarande vårdnadsbidraget ger tillräckliga valmöjligheter. Därför behöver man se på de olika förslag som presenterats och landa i en bättre avvägning mellan målet att familjer ska kunna stå på egna ben och ta ansvar för sin egen försörjning och målet att skapa valfrihet i barnomsorgen och mer tid för barnen. Det är klokt att erbjuda barnfamiljerna olika verktyg.

Inga kommentarer: