söndag, juni 03, 2012

Demokratin - samhällets grundbultLäser att det idag finns 38 000 förtroendevalda i våra kommuner och landsting. SCB:s statistik visar att endast 8 procent av politikerna är över 30 år. Värt att notera är att samma åldersgrupp utgör 20 procent av befolkningen medan åldersgruppen 50-65 år är överrepresenterad. Inom politikerkåren är de över 65 år år en ökande grupp från 17 procent till 234 procent. Det finns naturligtvis också andra aspekter än statistik som man ska fokusera på, nämligen hur man stärker demokratin, kanske särskilt de grupper som brukar nämnas, antalet kvinnor och utlandsfödda, men jag vill också lyfta medborgarperspektivet.I debatten har framförts att ge fler representation och ge fler rösträtt i kommunvalen.

Som ung kristdemokrat välkomnar jag naturligtvis detta arbete. Jag har tidigare gett min och utifrån vårt principprograms syn på demokrati och jag föreslog då att ett medborgarråd ska inrättas. Jag tycker fortfarande att denna idén är spännande och som man skulle kunna utveckla till att bli ett forum där medborgare får träffa politiker, gå samman och lyfta förslag mot varandra, ja, möjligheterna är stora. Det är i detta arbete vi på allvar kan ta tillvara på det civila samhället.

I ett diskussionsunderlag till Demokratiutredningen SOU 1998:101 så konstateras det att röstningserfarenheten är det första steget för förstagångsväljarna att bli en fullvärdig demokratisk medborgare.Vidare kan man också konstatera att röstningserfarenheten är viktig för demokratin eftersom den fungerar som en katalysator för medborgarnas politiska intresse och senare i livet.Detta är en intressant utgångspunkt och en bra metafor.

Vidare konstateras det att demokratin i Sverige är att medborgarna förväntas vara intresserade av politik, informerade i politiska frågor och delta aktivt i politiken. De förväntas uppfatta den politisk verkligheten på ett klart och korrekt sätt. De förväntas agera rationellt och dessutom ta hänsyn till vad som är bäst för alla. Denna 'supermedborgare' är det ingen som tror existerar i verkligheten. Jag tycker detta sätter frågan om en fungerande demokrati på sin spets.

Självklart så finns det mer aspekter som man kan ta med, som exempelvis medborgaren i en kristdemokratisk kontext, men jag väljer att stanna här, för ni ska orka läsa. När det gäller den ökande representationen i exempelvis kommunen så ser jag det som otroligt viktigt att folk känner sig representerade av en vettig företrädare som kan föra ens talan, likaså när det gäller rösträtt. Jag tror att det är viktigt med en levande diskussion i dessa viktiga frågor och här tror jag att vi kristdemokrater har all anledning att gå i bräschen.Inga kommentarer: