tisdag, januari 03, 2012

Skärpning IKEA

Man kan fundera över vad det är IKEA erbjuder till så låga priser. Tidningen Fjäderfä avslöjade för en tid sedan hur IKEA importerar sin kyckling.

EU har gjort stora ansträngningar för inbyggda burar som är en viktig djursskyddsreform som en rad länder förhalar. Det är därför upprörande att IKEA köper sin kyckling ifrån Frankrike som är ett av de länder som framhärdar i att vilja utsätta sin kycklingpopulation för gamla oinredda burar.

Detta är anmärkningsvärt och beklagansvärt, speciellt med tanke på att IKEA på sin hemsida deklarerar att man har höga ambitioner ilja erbjuda mat av hög kvalitet för en liten peng. Det är lovvärt men klingar falskt när de importerar kyckling av det här slaget.

Jag delar också uppfattningen att IKEA:s kunder ställer högre krav och förväntar sig att företaget kan backa upp fina ord. Att kycklingar ska kunna leva i inredda burar innebär att de har värpreden, ströbädd och sittpinnar. Ett alldeles rimligt krav som svenska bönder hörsammat. Det har dock inneburit att de får kämpa under orättvisa konkurrensvillkor. Detta är beklagansvärt.

Inga kommentarer: