torsdag, december 29, 2011

Om skuggbudgeten som KDU presenterade

Läser på politikerbloggen att KDU nu presenterat sin skuggbudget på Frihetsdagarna som är en seminariehelg, som syftar till att intensifiera idédebatten inom KDU,kristdemokratin och borgerligheten i stort.
Vill börja med att säga att jag välkomnar en idédebatt både inom kristdemokratin och borgerligheten i stort. Det har alltför ofta saknats en idédebatt inom kristdemokratin och borgerligheten i stort. Därför välkomnar jag att ungdomsförbundet nu initierar en sådan debatt.

Jag ska kort genom några axplock ur skuggbudgeten kommentera den. För det första vill KDU genomföra ett skattepolitiskt reformpaket innehållande ett femte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samt slopad värnskatt.

Naturligtvis så är intentionen med dessa förslag goda, men när det gäller ekonomi, så behövs på gas och broms. Jag med flera har åsikten att ekonomin ska inte överhettas, eftersom det leder till ökat utanförskap. Noteras bör också att bankerna får dela den nationella ansvarskänslan vilket i praktiken samordnas med finansministern, vilket visar på hur viktig ekonomin är för ett balanserat välfärdssamhälle. Detta är viktigt att ha med sig. Man skulle kunna förlänga diskussionen om marknadsekonomin, men jag väljer att stanna vid dessa synpunkter.

Vidare vill KDU också satsa på barn och unga genom en ungdomspsykiatrimiljard, en bildningssatsning och genom att slopa fribeloppet i studiemedelssystemet. Den första av dessa reformer syftar till att öka närvaron av kuratorer vid landets skolor och till att stärka upp i arbetet för en bättre hälsa bland landets unga. Den andra ska hjälpa till att upprätta bildningsidealet genom att hålla igång, rusta upp och bygga ut biblioteken vid landets skolor. Den tredje ska ge studenter större möjligheter att påverka sin egen ekonomiska situation samt skaffa sig värdefull arbetslivserfarenher vid sidan om studierna. Dessa förslag tror jag kommer att ha goda effekter.

Det går att nämna flera viktiga förslag, men jag väljer att stanna här.Mer om förslagen kan ni läsa på KDU:s hemsida.

Inga kommentarer: