lördag, december 17, 2011

Är vi vilsna kristdemokrater ?

Under rubriken "Vilsna kristdemokrater" skriver en ledare i min lokaltidning den 17/12 skriver i en ledare att partiledaren, inte löser politikens problem. Jag tror att ledaren har både rätt och fel.

Ledaren har helt rätt i sin analys att partiet behöver bli mer relevant och tydliga. Här tror jag det finns alla anledning att fundera över hur vi kommunicerar vår politik och hur vi blir tydligare. I den rapport som framtidsgruppen presenterade landade man på några viktiga slutsatser, som är värd att ta tillvara på. Man pekade exempelvis ut att vi inte har lyckats att sprida kunskap och engagemang för och om vår politik. Allt för få väljare har sett behov av partiets politik. Jag tror att vi behöver mer tydlighet i våra värderingar men också hur vi ser på samhällsgemenskapen som helhet. Jag delar också framtidsgruppens slutsatser att vi behöver vara tydliga med profilering i miljö-och rättvisefrågor. Detta binder tveklöst vår samhällssyn oss till.

Vidare skriver ledaren några slutsatser jag inte delar när den skriver om att man behålla sin socialkonservativa kontur. Framtidsgruppen visade i sin rapport att kristdemokratin är en egen och defiinerad ideologi som inte behöver kopplas till eller förstärkas av andra ideologiska strömningar. Ibland kallas kristdemokratin för borgerliga, värdekonservativ eller något annat. Detta är vare sig korrekt eller nödvändigt. Däremot kan man självklart på det personliga planet känna att man sökt sig till Kristdemokraterna från exempelvis konservativt eller liberalt håll,eller för en eller flera sakfrågor.Kristdemokratin ska ha låga trösklar och rymma människor som kommer ifrån människor som kommer ur olika traditioner och värderingsmönster.

Jag tycker detta är en intressant analys som är intressant och viktigt att ha med sig.

Inga kommentarer: