söndag, december 25, 2011

Dags för en tidsenlig upphovsrätt

Läser med glädje att KDU nu vill tillåta fildelning. Ett viktigt och riktigt förslag av flera anledningar.

"Ipred-lagen klubbades enkelt igenom" kunde man läsa i media.Denna lag, som nu gäller, som innebär att det blir möjligt för uppehovsrättsägare i domstol tvinga internetleverantörertvinga Internetleverantörer att avslöja datorer ”nedladdning av viss omfattning” misstänks förekomma. Hur stor denna omfattning måste vara kunde justitieminister Beatrice Ask (m) inte säga i riksdagsdebatten som föregick förslaget om lagstiftningen av regeringen.

En vettig röst i debatten var i debatten var Svenska Dagbladets ledarredaktion på sin blogg. De frågade hur framtiden för kulturen egentligen ska se ut om upphovsrätten försvinner. Det ärliga svaret är väl att få egentligen vet, och att de förslag som lagts fram är ganska otillfredsställande. Men om det då inte finns någon tillfredsställande förslag som lagts fram är ganska otillfredsställande, varför håller vi då inte fast vid det gamla upphovsrätten ?

SvD nämnde politikernas tal om att ”inte kriminalisera en hel generation”, och konstaterar att politikerna nog är ärliga i sina resonemang. Men det uppstår ju problem när denna generation fortsätter att göra illegala saker hela tiden, som att ladda ner filmer,eller ladda ner den senaste filmen.

Det är här huvudproblematiken finns.Det är därför viktigt att lagstiftningen ses över så att nedladdning av upphovsrättsskyddat material inte ska vara straffbart,däremot ska uppladdning vara det.

Ytterligare aspekter i frågan är att det finns en stor risk att oskyldiga blir tvungna att betala dyra skadestånd. Idag sker stämningar via IPRED genom civilrättsliga prövningar, vilket gör att personen som anklagats för att ha brutit mot upphovsrätten kan bli skyldig att betala hela rättegångskostnaderna.
Privatpersonen och företaget ställs förutsättningslöst mot varandra och eftersom att företaget oftast har mer resurser, och därmed ett övertag, är det enklast för den misstänkte att bara betala direkt för att inte åka på större kostnader.

Inga kommentarer: