onsdag, december 21, 2011

Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle

När man debatterar asylfrågor så dyker det i allmänhet upp frågor som jag kort tänkte reflektera kring.Det finns anledning för oss att vara självkritiska. Vi har inte tagit strid för det alltid lika okränkbara människovärdet i varje situation. Resultatet av detta ser vi i opinionen.

Samhällsdebatten präglas ofta av påståenden som inte har sitt ursprung i fakta utan snarare i okunskap och skrönor. Överdrifterna är många och återkommande. Det finns en tendens att enkla lösningar lyfts fram som svar på svåra och komplicerade frågor och att lågkonjunktur och arbetslöshet skylls på invandringen.

Vår ideologi och våra värderingar är tydliga. Vi kan aldrig välja egoism framför solidaritet. Vi kan inte sluta cirkeln, stänga gränsen, vända ryggen åt omvärlden. Istället behöver vi omsätta våra värderingar i politisk handling. Vi behöver öppna våra hem för dem som är hemlösa. Vi behöver dela med oss av vår mat till dem som svälter. Erbjuda en familj till den som är föräldralös.

Vi kristdemokrater står emot partier och ideologier som vill dela in människor i ett ”vi” och ett ”de andra”. Vi vet att människor tillsammans bygger ett bättre samhälle.

Det finns naturligtvis flera aspekter i dessa frågor, som jag tänkte delge er här på min blogg i ett annat inlägg.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Vi behöver öppna våra hem för dem som är hemlösa. Vi behöver dela med oss av vår mat till dem som svälter. Erbjuda en familj till den som är föräldralös."

Vad har du personligen gjort?

Daniel Fredriksson sa...

BG: Ja, jag har höjt rösten för de svaga, exempelvis engagerat mig i alkoholdebatten, för dom som upplever alkoholen som allt annat än festligt.

Men, visst behöver vi alla bli bättre på detta.