söndag, december 11, 2011

En ansvarsfull klimatpolitik kräver samarbete

I en debattartikel i en av våra länstidningar http://www.blogger.com/img/blank.gifså efterlyser fyra s-riksdagsledamöter en socialdemokratisk miljöpolitik. Jag välkomnar detta uppvaknande när det gäller miljöpolitiken men jag tycker att klimatförändrings-, energieffektiviserings – samt energifrågor inte kan drivas som en politisk sakfråga av ett enskilt parti eftersom dessa frågor rör oss alla. Det bör därför vara en fråga som sträcker sig över parti- och blockgränser.


Det krävs visioner för framtiden och politiska beslut att jobba med. Det krävs politisk vilja och mod för att ta besvärliga beslut som kan sätta oss politiker till svars. Utan sådana beslut händer det inte mycket kring klimatförändringsfrågor på lokal och regional nivå.

I förvaltarskapstanken, som är central för oss kristdemokrater är ansvaret för miljön enviktig del. Vi har ett gemensamt ansvar att minska utsläppen. De klimatförändringar, som orsakas av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären, är ett exempel på ett område där den nationella beslutsnivån inte räcker till.

Samarbete över gränserna är avgörande. De rika länderna måste gå före av etiska skäl
eftersom vi har ansvar för den absolut största delen av de utsläpp som gjorts och görs, men också för att visa att det är möjligt att ställa om ekonomin.
Att ställa om vår livsstil för att minska utsläppen kan ha stor påverkan på enskildas och familjers vardagsliv. Därför krävs att de beslut som fattas är väl underbyggda av forskning och att sambanden på ett trovärdigt sätt kan förklaras för dem som berörs.

Inga kommentarer: