måndag, juni 13, 2011

Kristdemokratin - vår styrka.

I en ledare i min tidning Jönköpings Posten skriver man om Kristdemokraterna som "De öppna armarnas parti". Man skriver om att vi kristdemokrater vill vara alla till lags. Man skriver också om att vi ska välja en väg och hålla fast vid den. Vidare skriver man att vi kristdemokrater behöver en kompass som inte pekar åte flera riktningar samtidigt utan att välja väg och hålla fast vid den.

Jag delar den uppfattningen. Vi kristdemokrater behöver bli mer tydliga i vilken väg vi ska gå på. Här vi ett stort arbete för framtiden. Jag anser att vi har en grundsyn och värderingar, som vi måste vara mer tydliga med. Denna grundsyn är något vi som kristdemokrater kan vara stolta över och sträcka på oss om. Vi behöver också bli mer kaxiga, våga att sätta ner foten i viktiga frågor.

Framtidsgruppen konstaterar några viktiga punkter jag vill nämna.Under rubriken "En tydlig kristdemokratisk berättelse" pekar man ut att kristdemokratin är en självständig och världsvid rörelse, som växte fram parallellt med konservatismen och socialismen. I många länder som Tyskland o Chile är Kristdemokraterna stora partier, som tidvis dominerar den politiska scenen. Något som också är värt att framhålla är att den kristdemokratiska internationalen väl kan mäta sig med socialistinternationalen i storlek och inflytande.

Vidare pekar man på det som som kanske är viktigast, nämligen att kristdemokratin bygger på ett antal grundvärden hämtade ur kristen etik och västerländsk humanism. Det är utifrån dessa värden kristdemokratisk politik utformas. Det intressanta är hur man rent konkret kommunicerar och omsätter detta i praktiken. Samtidigt är det viktigt att fastslå att vi är ett icke konfessionellt parti. Detta uttrycks också i vårt principprogram.

Vidare konstaterar man att kristdemokratin är en egen och väl beskriven ideologi som inte behöver kopplas till eller förstärkas av andra ideologiska strömningar. Min reflektion är att kristdemokratin inte kan positionera sig, vare sig åt det ena eller det ena eller det andra hållet. Därför kanske inte positioneringen ens är intressant. Jag delar därför slutsatsen i rapporten Ibland kallas kristdemokratin för borgerlig,värdekonservativ, liberal eller något annat. Detta är vare sig korrekt eller nödvändigt. Däremot kan man självklart på det personliga planet känna att man sökt sig till Kristdemokraterna från exempelvis ett konservativt eller liberalt håll, eller för en eller flera sakfrågor. Kristdemokratin ska ha låga trösklar och högt i tak och därmed rymma människor som kommer ur olika traditioner och värderingsmönster.

Den intressanta frågan är hur man utvecklar den konkreta politiken utifrån denna styrka.Det kommer att bli en intressant utveckling.

Inga kommentarer: