måndag, juni 13, 2011

En mänskligare sjukförsäkring!

Jag har varit aktiv i frågan om sjukförsäkringen. Jag replikerade en debattartikel i Kommunalarbetaren. Tyvärr har man inte publicerat repliken, så jag delger er repliken här på min blogg.

Debattören skriver att det är dags att stoppa hetsjakten på sjukskrivna i Sverige. De förändringar som genomförts i sjukförsäkringen har till stora delar varit bra och nödvändiga.Sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006 har antalet sjukskrivningar halverats och förtidspensionerna har minskat med 10 procent.Många som tidigare inte fick den hjälp och stöd de behövde får det idag.

Man hänvisar vidare till den undersökning av SKL som visar att var 5:e som söker försörjningsstöd är utförsäkrad, så är det så att det är en av tio som har utförsäkrats som sökt socialbidrag.Det innebär att nio av tio inte behöver socialbidrag när de lämnar sjukförsäkringen efter två och ett halvt år. Det är en stor framgång.

Det finns emellertid ett antal brister där sjukförsäkringen behöver rättas till. Regeringen har, efter starka kristdemokratiska påtryckningar, tillsatt en utredning som ska se över försäkringen. Det handlar bland annat om en förändring av reglerna för vem som ska lämna sjukförsäkringen när de når gränsen för antalet dagar med sjukpenning eller inte längre ska få tidsbegränsad sjukersättning. Vi kristdemokrater kommer att arbeta för dessa förändringar blir genomförda.Det kommer ge större trygghet, minska utanförskapet och skapa en mänskligare sjukförsäkring.

Inga kommentarer: