fredag, januari 11, 2008

Thorium bra för Sverige

Man undrar varför man i debatterna kring miljö och växthuseffekten hör så lite om atomkraftverk.Och när det kommer någon som debatterar atomkraft/kärnkraft handlar det allt som oftast om någonting som vi redan vet.

Aktuellt i diskussionen är thorium som kärnbränsle och dess fördelar. Kanske blir det lösningen på framtidens problem?.Det är därför på sin plats att skriva lite om thorium.Ett kraftverk i Norge planeras drivet av Thorium, så inom kanske 20 år så börjar övergången till detta ämne.

Thorium är ett radioaktivt mineral som är mindre radioaktivt och instabilt än uran men som annars har en del likheter. Det går t.ex att driva en kärnreaktor med thorium och ämnet lär vara 550 gånger vanligare än uran 235, naturligt. Thorium är tre gånger vanligare än alla isotoper av uran i jordskorpan, och producerar per viktenhet 250 gånger mer energi än uran. Inget plutonium produceras i processen. Avfallet blir mindre radioaktivt och under kortare tid. En thoriumreaktor kan tydligen inte härdsmälta.

Det europeiska partikelfysiklaboratoriet, CERN beräknade för en tid sedan att thoriumenergiproduktion skulle vara billigare än både kol och naturgas, förutom övriga fördelar. De största tillgångarna finns i Australien, men det är Indien, som även har stora tillgångar, en fjärdedel av alla tillgångar, som har längst gångna planer på att i framtiden övergå till thorium. Tekniken för att driva thoriumreaktorer har först ganska nyligen utvecklats. Eftersom thorium är mindre instabilt än uran så krävs det mer teknisk påverkan för att få processen att fungera. Ett protonbombardemang är det som håller klyvningen ingång.

Grönrealisten skriver här en mera utförlig artikel angående thorium.Men för att läsarna skall hålla sig uppdaterarade så publicerar jag en faktaruta om det hela här på min blogg nedan.

Fakta kring Thorium:
- Thorium är ett radioaktivt ämne som i framtiden kan ersätta uran i befintliga och nya atomkraftverk.
- Thorium är däremot inte som uran nerbrytbart för användning till atomvapen.
- Thorium-atomkraftverk har inte det radioaktiva plutoniumet som avfall.
- Nedbrytningstiden är 100 år mot 10 000 år för uran och mängden avfall är under 5 % av en uranbaserade atomanläggning.
- Thorium finns i fjällgrunderna och Norge har 20 % av världs förråd. För övrigt finns thorium i USA, Australien och Indien.
- Förrådet som finns i Norge är värd mer än de oljefonder Norge har.


Vi bör diskutera thoriumbaserade atomkraftverk i Sverige. Vi har kanske också thorium i våra fjällgrunder. Om det som forskarna påstår håller, även om det kanske inte är så enkelt, kan detta vara lösningen på ett av världens största hot som kräver en lösning de närmaste 50 åren, klimathotet.

3 kommentarer:

disen sa...

Hei

Kolla www.torium.se

Elling

Anonym sa...

Torium kan utmärkt väl användas i en smältsaltreaktor som inte jobbar med högtryck och därför inte kan explodera.
Om den blir för het stannar kedjereaktionen av men dessutom finns en lite isplugg, som hålls kall med en fläkt. Hettar det till och strömmen går så smälter ispluggen och saltet rinner ut i behållare där det stelnar.

Daniel Fredriksson sa...

Anonym:

Självklart så ska man vara försiktig, även när det gäller Thoriumreaktorer. Det viktiga i sammanhanget är att en thoriumreaktor har betydligt mindre risk att härdsmälta. Detta skulle kunna vara en lösning på en del problem som finns kring kärnkraftsreaktorer.