tisdag, april 17, 2007

Kristdemokratisk mittenpolitik

KDS -Kristen Demokratisk Samling var det parti som på allvar förde ut svensk kristdemokrati ibland stugorna i Sverige.Men hur ser denna politiska unika folkrörelses kristdemokratiska mittenpolitiska riktning ut?.Ska försöka ge mig på en beskrivning av denna unika politiska riktning i denna post. Att försöka ge sig på en "definition" är för mycket taste of Webersk idealtyp för min smak.

Vår politik är vare sig revolutionär eller rekationär,utan reformistisk.
Vår politik är vare sig individualistisk eller kollektivistisk, utan personalistisk.

Vår politik är vare sig konfessionell eller sekularistisk, utan sekulär.
Vår politik är vare sig socialistisk eller marknadsliberal, utan socialt marknadsekonomisk.Vår politik är vare sig laissez-faire eller socialstatlig, utan subsidiär.
Vår politik är vare sig isolationistisk eller interventionistisk, utan internationalistisk.

Vår politik är vare sig etnocentrisk eller kosmopolitisk, utan mångfaldigt intregrerande.
Vår politik är vare sig traditionalistisk eller modernistisk, utan traditionell och modern.

Vår politik är vare sig konsumistisk eller ekosofisk, utan förvaltande.

Huruvida partiet rent konkret passar in i bilden är en intressant och öppen fråga.

Inga kommentarer: