söndag, april 01, 2007

Solfläckar -orsak till klimatförändringar?


Med tanke på den senaste tidens diskussion angående klimatproblematiken både här på min blogg och samt i och med den brittiska tv-dokumentär så finns det anledning att fördjupa sig i några av de teorier som ifrågasätter växthuseffekten.Dock så finns det indicier som visar att det går att ifrågasätta teorierna. Det är främst dessa ståndpunkter som lett fram till mina och övriga miljöintresserades ståndpunkt i frågan.
I sammanhanget är det viktigt att slå fast det inte finns någon teori som inte tål att diskuteras. Men, det gäller också att se till vad den sammanlagda vetenskapen säger.Det är liksom det som på något sätt får bli vägledande. Därmed är inte sagt att man inte lyssnar till annan argumentering. Det är en viss skillnad där ser jag speciellt efter diskussioner av det slag vi har fört här på min blogg och i andra sammanhang.
De danska forskarna Svenskmark och Friis-Christensen menar att det finns stora likheter mellan variationerna i solfläcksaktivitet och jordens medeltemperatur.
När danskarnas teorier presenterades i vetenskapsprogrammet Nova på SVT såg man det i två diagram som lades över varandra, där de två kurvorna låg mycket nära varandra. De danska forskarna menar att det beror på att den kosmiska strålningen "laddar" partiklar i atmosfären, de så kallade aerosolerna. Aerosolerna är viktiga när moln bildas, och enligt den här teorin skulle aerosolerna laddas på ett sätt som gör att det bildas mer moln - vilket i sin tur skulle bidra till ett varmare genomsnittsklimat, eftersom mer värmestrålning reflekteras tillbaka till jordytan.
Problemet är att Svensmark inte visat något hans samband slutar gälla om man tar med hela dataserien då solen och temperaturen inte sammvarierar.
Det finns många resonemang som kan tyckas kloka men sedan gäller det att fakta backar upp det man tror, det är där teorin har haft problem. Kosmisk strålning har till exmpel bara en artikel mig veterligen som förklarar en liten del av en liten del om hur det kan ha marginell inflytan på klimatet. Det finns faktiskt tidigare artiklar om det än Svensmark. Men deras resultat kan inte ens jämföras med CO2 ressultaten de har visat på så liten förklaring att jag personligen inte tror det har någon avgörande effekt. Men jag ska ju villigt erkänna att jag långt ifrån är en expert på området, men experterna tycks dra samma slutsats.Exakt hur mycket varmare det blir vet förståss ingen eftersom vi inte vet vad människan tar sig till.
IPCC revideras inte av politiker men det redovisas för politiker och de ska godkänna språket som används för att inte missförstånd ska uppstå om vad ord betyder. Vilket det gjort i tidigare omgångar. Detta är i sammanhanget viktigt att fastlå. Det finns ändå de forskare som inte kommer överens med IPCC. Men de kommer inte överens med denna artikel:
Emanuel, K. (2005), Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, online publication; published online 31 July 2005 doi: 10.1038/nature03906
Detta så långt jag förstår det. Att forskarvärlden inte alltid kommer överens ändrar inte huvuddragen i IPCC rapporten.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Daniel du har i sak fel, mer målnbildning medför kallare väder enligt Svensmarks med fleras teori om solen inverkan på klimatet.

Björn

Daniel Fredriksson sa...

anonym/Björn: Svensmark har inte belägg för hela sin teori,
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/cosmoclimatology-tired-old-arguments-in-new-clothes/

Det är konstigt att toerin får så stort utrymme eftersom solvariationer och "solfläckar" inte verkar samvariera med den pågående temperatur höjningen. Men att den kosmiskastrålningen kan ha effekter för molnbildningen är som sagt inte en ny teori och har behandlats av fler än Svensmark men helt enkelt ansets för obetydlig för att få anslag vid tillfället.

Nu får vi hur som helst reda på mer exakt hur molnbildning fungerar vilket inte skadar, molnbildning är trots allt det jag uppfattar man vet minst om när man pratar global uppvärmning. Se gärna länkarna nedan:

http://www.terradaily.com/reports/Changes_In_Solar_Brightness_Too_Weak_To_Explain_Global_Warming_999.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Temp-sunspot-co2.svg

http://n3xus6.blogspot.com/2007/02/its-curtains-for-cosmic-rays.html