torsdag, april 12, 2007

Israelbojkott fel väg att gå

Hizbollahs flagga

In en artikel i tidningen City skriver DN-medarbetaren eftersom seger för Hizbollah "producerar det bästa reultatet".Staten israels förintelse. Författaren tvekar inte att kalla staten Israels agerande för statsterrorism likt vänsterpartisten Thordis Samuelsson gjorde i Jönköpings fullmäktige för en tid sedan när ett krav på en kommunal bojkott av israeliska varor behandlades. Vänsterpartiet i Jönköping har tidigare dirivt på samma krav.


Anledningen till att det inte bildats någon palestinsk stat är korruption och brist på demokrati i den palestinska myndigheten. Därför är inte bojkott av Israel någon bra lösning.Detta är viktigt at poängtera i sammanhanget. Om bara Sverige bojkottar Israel kommer konflikten i Mellanöstern att lösas. Så enkelt är det,om vi ska tror på vänstedebatter och DN-medarbetaren Andreas Malm. Man anser också att Israel använder sig av terrorism som metod.Men värtlden är inte så svartvit som man tycks tro. Och att liera sig med Hamas/Hizbollah är sämsta tänkbara väg till fred.

Hamas/Hizbollahs politiska utgångspunkter kan sammanfattas så här: utplåna staten Is­rael, använd självmordsterrorism för att nå dit och underkuva kvinnor och oliktänkande för att upprätta en islamistisk totalitär stat. Att vänsterpartiet och miljöpartiet flirtar med den sortens rörelse är rent motbjudande och ett slag i ansiktet på alla flyktingar i Sverige som flytt islamistiska förföljelser.


Konflikten i Mellanöstern har båda sidor gjort övertramp. Vi är de första att slå fast att Israel inte är någon felfri stat och också gjort sig skyldigt till övergrepp. Men att ensidigt lägga skulden på staten Israel är felaktigt och det leder inte framåt. I det ex-t­remistfack som vänsterpartiet och miljöpartiet placerat sig själva i — genom stöd till palestinska väpnade grupper och krav på isolering av Israel — finns inte något utrymme för fred mellan parterna. Där är det i stället intifada som leder framåt. Vi har sett de fyra senaste åren att väpnade strider förvärrar situationen och skapar nya tragedier. Situationen i Mellanöstern är komplex och inrymmer många olika sidor, den går även långt tillbaka i historien varför några mirakelkurer inte kan ordineras. Men ett första viktigt steg mot fred är förhandlingar. Det slutliga målet är att en palestinsk stat upprättas samtidigt som Israel får garantier för sin existens och terrorismen upphör. En del tror att en palestinsk stat inte finns därför att Israel inte accepterar det. Det är inte sant. En palestinsk stat kunde ha bildats redan 1948 — men de palestinska ledarna tackade nej. I stället ockuperades de palestinska områdena av Jordanien och Egypten, för att därefter ockuperas av Israel vid sexdagarskriget 1967. Västbanken och Gaza ockuperades av Israel i hopp om att kunna förhandla fram fred i utbyte mot en självständig stat för palestinierna.


Fredsavtal slöts sedan också med både Egypten och Jordanien som båda avsade sig anspråk på Västbanken och i Gaza. Möjligheten för en palestinsk stat öppnades och 1993 skrevs ett fredsavtal på av PLO och Israel i Oslo. Den palestinska myndigheten skapades och Israel drog sig tillbaka. Under 2005 lämnade Israel de återstående delarna av Gazaremsan och i våras valdes Ehud Olmert till premiärminister för att Israel även skulle lämna större delen av Västbanken. Israels intentioner borde därmed vara fullständigt klara. Israel vill se en pale-stinsk stat på västbanken och Gaza. Då återstår frågan: varför har inget hänt under de tretton åren sedan Osloavtalet undertecknades? Förklaringarna återfinns i den palestinska myndigheten, som snabbt omvandlades till en oerhört korrupt och odemokratisk organisation.


Freedomhouse ger den palestinska myndighet betyg fem (lägst är sju) för politiska rättigheter och betyg sex för civila rättigheter. På organisationen Transparency Internationasl lista över hur korrupta stater är så hamnar Palestina på plats 107 av lägst 158. De delar plats med länder som Kazakstan, Nicaragua och Eritrea. Förklaringen till att det inte bildats en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza beror på denna korruption och brist på demokrati i den palestinska myndigheten. Mer demokrati och mindre korruption åstadkoms kanske inte bäst genom att bojkotta Israel utan genom att ställa tydligare krav på transparens och demokrati på den palestinska sidan.


Inga kommentarer: