måndag, april 02, 2007

Bevara skyddet för utrotningshotade arterFoto:SNF

I ett pressmeddelande daterat 2007-03-22 utropar riksdagsledamöterna Sven Gunnar Persson och Irené Oskarsson, ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott ”Bra med rätt att skjuta rovdjur som angriper tamdjur!”.I pressmeddelande drar riksdagsledamöterna synnerligen anmärkningsvärda slutsatser. Slutsatser som nu kan komma att riskera den mångfald som både kristdemokraterna och riksdagen tidigare kämpat för.

Under valrörelsen 2006 drev bland annat centerpartiet frågan om att försämra det svenska rovdjurskyddet. Olyckligtvis å fanns det även kristdemokrater förde fram samma krav. Detta krav har under mars 2007 lett till ett regeringsbeslut som riskerar att utrota de små populationer av järv och varg som fortfarande finns kvar. Beslutet möjliggör för främst lantbrukare att skjuta rovdjur som är på väg att attackera tamdjur även om det inte finns inhägnat, vilket tidigare var vad lagen tillät. Den här nya förordningen för med sig nya problem: Idag förekommer hetsjakt mot varg (om vilken debatten till största del kommit att handla om) i vissa delar av Sverige. Vissa individer skulle inte förspilla tillfället att skjuta djuren utan rättsliga påföljder, något som till och med jordbruksministern befarar.

Vargen är idag en utrotningshotad och rödlistad art. Med ett bestånd med så lite som 50 könsmogna individer fördelat på Sverige och Norge (SLU, ArtDatabanken) kan den biologiska mångfalden och genetiska poolen få stora problem om fler djur skulle skjutas av.
Idag finns vargen endast kvar i fem län och har (Gotland undantaget) från de andra redan blivit utrotad. Det är ett problem för den ekologiska mångfalden som ingen kan blunda för.
Som kristdemokrater ser vi med oro på den här utvecklingen. Vi vill att kristdemokraterna alltid ska vara en röst för en hållbar utveckling och att vi fortsätter att sätta förvaltarskapet i främsta rummet.

Inga kommentarer: