onsdag, april 04, 2007

Ingen rättvisa i godtycklig skatt

S-regeringen avskaffade förmögenhetskatten för de absolut rikaste svenskarna om deras
förmögenhet var inlåst som ägande i ett företag,till exempel H&M-storägaren Stefan Persson.

Under den tidigare socialdemokratiska regeringen avskaffades gåvo-och arvskatten,vilket vi kristdemokrater tidigare verkat för. Vidare avlägsnade s-regeringen förmögenhetskatten för de absolut rikaste svenskarna om deras förmögenhet var inlåst som ägande i ett företag,till exmpel H&M-storägaren Stefan Persson.

Vårt parti har funnit detta stötande:en selektiv förmögenhetsskatt,för vissa men inte för de allra rikaste.

Genom att köpa O-noterade aktier kunde dessutom förmögenhet omvandlas till noll. Pengar placerades i dyra bostadsrätter och fritidshus med lågt taxeringsärde än inköps-och marknadsvärde. Så "försvann" förmögenheter som existerade. Förmögenhetsskatten utvecklades till att bli en frivillig skatt, att betalas för de som så önskade. Någon rättvisa fanns inte i detta. Systemet gynnade var sig landet,de fattigaste eller arbetsmarknaden. pengar som kunde gjort nytta här försvann bort:en orättvis skatt.

Förmögenhetskatten har därmed blivit en godtycklig skatt. Skattebasen innehåller många undantag vilket innebär att personer med samma verkliga förmögenhet kan betala olika mycket i skatt. Den har också bidragit till att svenskar placerat sitt sparande i utlandet,pengar som skulle göra stor nytt ifall de placerades i företagande, konsumtion och gåvor i vårt eget land: en improduktiv skatt.

Skatten tas bort redan för 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjort i deklarationen nästa år i april, och som skulle baserats på en persons förmögenhet den 31 december 2007,inte behöver göras. Beslutet om borttagandet kommer att tas av riksdagen under hösten 2007 efter förslag av regeringen i en proposition.

Skatteverket välkomnar nu regeringen beslut då det rejält minskar mängden kontrolluppgifter för deklarationerna. Enligt Skatteverket befinner sig svenskt kapital motsvarande minst 500 miljarder kronor i utlandet, men mycket talar för att det kan röra sig om långt större beloppDet är pengar som om de togs hem skulle kunna investeras för att skapa nya företag, arbete och välfärd i Sverige.

Ett borttgande av skatten kan göra att en del av detta kapital kommer tillbaka till den svenska kapitalmarknaden och att motiven att placera nytt sparande i utlandet minskar. Detta kan förbättra svenska företags,särskilt mindre företags,försörjning med riskkapital. Det handlar också om att möta skattekonkurrensen från länder i vår närhet.Vid sidan av Sverige är det nu bara fyra v OECD:s 30 medlemsländer som har kvar en beskattning av förmögenhet. Finland, Nederländerna och island är alla exempel på länder som under senare år avskaffat förmögenhetsskatt.Regeringen menar att Sverige skulle missgynnas av att inte följa deras exempel:en ohållbar skatt.

Avskaffande tav skatten innebär att Allians för Sveriges gemensamma löften uppfylls och det samtidigt som vi med god marginal klarar målet om överskott i de offentliga finanserna.Att det finns ett sannolikt samband mellan ett avskaffande av förmögenhetsskatten och jobbskapande är något som det funnits bred konsensus kring i den svenska debatten.

Exempelvis föreslog bland annat den tidigare LO-ekonomen P-O Edin i januari 2005 ett slopande av skatten till finansdepartementet.Förslaget har också under flera år drivits från organisationer med kopplin till svenskt företaganade.Att vi nu avskaffar förmögenhetskatten handlar om att vi vill få kapital att åter söka sig till Sverige,men också om att hejda en sedan lång tid pågående kapitalflykt.

En godtycklig,frivlli,ohållbar improduktiv och jobbfientlig skatt förtjänar att avskffas.Nästa år går vi vidare och fortsätter att sänka inkomstskatterna.Det är positivt att var och en får behålla mer än i dag av vad han eller hon arbetat ihop.

Inga kommentarer: