onsdag, april 04, 2007

Aborter i Sverige

Föreslår intresserade läsare att läsa följande blogginlägg om förslaget ifrån socialdepartementet om att utöka aborträtten av Lars F Eklund på idéinstitutet Civitas

http://tidskriftcivitas.blogspot.com/2007/02/aborter-i-sverige.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

och kika gärna på JA till Livets sammanfattning av debatten kring utländska kvinnors aborter

Daniel Fredriksson sa...

anonym:Tack för tipset. Jag har dock som bakgrund till mitt ställningstagande redan tagit del av denna information samt socialdepartmentet "faktablad" i frågan. jag återkommer med en post som kommer beröra frågan djupare.Det är viktigt att vi får tid att diskutera svåra etiska frågor som den här.

Även i vårt parti måste vi bli mer lyssnande. Den tiden är förbi då man kan tala om för människor vad de ska tycka och varför. Allt färre vill, lyckligtvis, agera som s.k. nyttiga idioter. Däremot är det min absoluta erfarenhet att folk uppskattar när man tar sig tid för att lyssna in vad de har att säga, tar till sig deras synpunkter och därefter tillåter sig att väga tyngden i argumentationen.

I min värld är våra medlemmar och sympatisörer inte ett dugg annorlunda. Jag är också övertygad om att man vinner respekt genom att våga lyssna in vad våra uppdragsgivare, dvs våra medlemmar, sympatisörer och väljare, tänker och tycker innan man tar ställning. Särskilt viktigt blir detta i kontroversiella frågor och helt klart är att ett sådant förhållningssätt kräver tid och omsorg om organisationen. Men jag tror det är en nödvändighet. Genom att börja på gräsrotsnivån, vinner man också det förtroende som innebär att man i nästa fas kan göra kompromisser och uppgörelser eller t o m fatta beslut som går vissa grupper emot. Då skapar man förståelse för politikens villkor.

Vi är inte fler i vårt parti än att vi borde kunna föra en bred dialog i ett underifrån-perspektiv där vi visar respekt för att inte alla alltid tycker likadant i alla frågor. Om vi bemödar oss om detta kan även de som inte får majoritet acceptera ett beslut som går dem emot, men ändå fortsätta arbeta för partiet och vår gemensamma politik. Först då vi vågar höja taknivån och sluta med att sätta etiketter på varandra eller slå varandra i huvudet med olika invektiv; först då kan vi få en debatt i vilken fler vågar delta. Enligt min uppfattning är vi tyvärr inte där ännu.