söndag, april 01, 2007

Järnvägsspåren i Jönköping i framtiden

Så här kan järnvägsspåren komma att se ut i Jönköping i framtiden

Efter den intensiva debatt som pågått om järnvägen så finns det anledning för mig att kommentera bakgrunden till den ståndpunkt som nu tagits av majortieten i Jönköpings kommunfullmäktige. Och eftersom (m) valt den populistiska sidan och inte berättar om hela sanningen måste jag ändå kommentera.

Folkomröstningar är bra om folkviljan också kan genomföras. Men den kan inte det eftersom det är staten som bestämmer. Inte vi i Jönköpings kommun. Ännu en folkomröstning som lurar människor vore inte heller bra. Vårt regionala järnvägsnät som går in till centrala Jönköping kan inte kombineras med höghastighetståg. Om man skulle förlägga det regionala järnvägsnätet enbart söder om Munksjön kommer det inte att klara en förbindelse på rimligt sätt till Bankeryd, Habo och vidare på grund av topografin. Vi skulle alltså missa järnväg till den nordvästra delen vilken idag fungerar mycket bra. Att ersätta med buss är inte långsiktigt hållbart. Götalandsbanan har inte ens spåren gemensamma med vårt regionala järnvägsnät.

Götalandsbanan är ett projekt som finns angivet hos Banverket och är tidsatt till 2030, vi arbetar för en tidigareläggning till 2020 därför att vi behöver höghastighetståg som förbinder landets första och andra stad och på vägen passerar Jönköping. Klimatskäl talar för fler järnvägsförbindelser istället för biltransporter.Ifrån kommunledningens sida har man därför bjudit bjudit ansvarig statssekreterare till Jönköping av det skälet för en överläggning. Eftersom Banverket endast avsatt 300 miljoner kronor faller det alternativ jag likt en del andra i vår kommunledning tidigare förordat, nämligen nedgrävning.Det skulle kosta minst 3 miljarder kronor. Eftersom Banverket fått minskat anslag och just i dagarna håller på med en revidering av sina objekt (långa planeringstider) finns inte en rimlig chans att tro att vi skulle få 3 mdkr till en nedgrävning. Än mindre de många fler miljarder som krävs för en flyttning söderut. Vi kristdemokrater har under många år förordat ett dubbelspår, även i valrörelsen så detta kan knappast vara en nyhet. Vår partigrupp diskuterade också frågan i måndags på vårt gruppmöte före vi beslutade oss för en ståndpunkt i kommunfullmäktige. Man stod fast vid att förorda dubbelspår eftersom det är det enda realistiska alternativet. Att låtsas som om det finns en annan möjlighet vore att lura människor.

Eftersom det inte finns någon politisk enighet i Jönköping kommer förmodligen Banverket att avföra Jönköping från de 300 miljoner kronor som var märkta för oss. Det innebär att den befintliga banvallen blir kvar, de regionala tågen kommer ha fortsatta svårigheter att klara trafiken och övriga länsbor som åker tåg vet vad det innebär för deras resor till och från regionens huvudstad. Jag inser att många av dem som önskar flytta järnvägen söderut gör det i en önskan att ge Jönköping ett ännu bättre läge.

Vi som förordar en förbättring av det regionala järnvägsnätet gör det också för att stärka Jönköpings läge. Vårt mål är nog gemensamt, vi har dock inte velat förutskicka invånarna något som inte kan genomföras. I så fall skulle vi med rätta ha kallats för populister.

Inga kommentarer: