söndag, april 08, 2007

En timmes flygresa bort...

...så har våra vänner i Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) hamnat i regeringsställning tillsammans med liberala Reformpartiet och Socialdemokraterna.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) eller Union of Pro Patria and Res Publica är en sammanslagning mellan de två partierna Union of Pro Patria och Res Publica. Partiet är konservativt, kristdemokratiskt och i viss mån nationalistiskt parti och är medlem I European Peoples Party (EPP). Res Publica bildades inför valet 2003 och gick från igenstans till att bli näst största parti med 24,8 % och 24 mandat (+24). Pro Patria bildades 1992 och fick vid valet 2003 7,3 % och 7 mandat (-11). Pro Patria bildade det självständiga Estlands första regering 1992 till 1995 tillsammans med Moderates (numera Social Democratic Party).

En timmes flygresa bort kan man också läsa detta i regeringsprogrammet:
To increase the wealth of the people of Estonia the Governing Coalition shall:
3) retain a single income tax rate for everyone. By 2011, reduce the income tax rate to 18% (2010 – 19%, 2011 – 18%), increase the minimum amount exempt from income tax to 3,000 Estonian kroons a month (2008 – 2,250 Estonian kroons; 2009 – 2,500 Estonian kroons; 2010 – 2,750 Estonian kroons)


Regeringsprogrammet i dess helhet finns att läsa här: http://www.valitsus.ee/?id=1468

Eesti Est! :)

Inga kommentarer: