torsdag, november 15, 2012

Kurdernas sak är vår

Jag läser med glädje att vi kristdemokrater nu uppmärksammat kurdernas situation i Turkiet. Vi måste i varje situation värna om det alltid lika okränkbara människovärdet i centrum och säga stopp när det kränks. Det krävs som artikel författarna anför att EU nu agerar. Detta visar sig när man studerar historien. Efter den turkiska revolutionen så antog Turkiet en författning som förnekade att det fanns andra inhemska folkgrupper än turkar. Det rådde en nationalism på 1800-talet i de olika delarna av det Osmanska riket, vilket var en anledning till dess sönderfall.De turkiska myndigheterna använde inte begreppet "kurder" förrän på 1900-talet. När den väpnade delen av partiet PKK 1984 började bekämpa statsmakten militärt, proklamerade den turkiska regeringen undantagstillstånd för landets sydöstra delar. Detta krig pågick fram till 1999, då PKK:s ledare Abdullah Öcalan sattes i fängelse.2004 började kurdiska aktivister på nytt med militära aktioner.Under hela kriget dödades mer än 35 000 människor. Som en del io Turkiets strävan att bli medlemmar i EU, försöker man nu förbättra situationen för landets minoriteter. Jag anser att det är viktigt att EU nu följer att detta åtföljs och att mänskaliga rättigheter följs. Detta är vår skyldighet som medmänniskor men också som Europeiska stater. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverka detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

PKK är en terrororganisation och det är viktigt att svenska politiker inte är naiva och alierar sig med kurder som stödjer mördarna i PKK.

Daniel Fredriksson sa...

Anonym: Varken jag eller mitt parti tar ställning för PKK. Det som det handlar om är att erkänna mänskliga rättigheter oavsett var de kränks. Mänskliga rättigheter kränks i dag hos kurder i Turkiet. Ytterst handlar det om människovärdet.