lördag, november 10, 2012

Om vård till papperslösa

Ett 60-tal organisationer, bland annat fack som LO och TCO, vård, Sveriges kristna råd, röda Korset och Amnesty kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens och Miljöpartiets förslag kring vård av papperslösa flyktingar och att förslaget inte landade i att alla ges samma rätt till vård. Regeringen och Miljöpartiet föreslår att papperslösa barn under 18 år ska få samma rätt till vård som alla andra,likaså gravida kvinnor. Vuxna ska få samma rätt som ge idag rätt till asylsökande. i förslaget står "vård som inte kan anstå". Vilket inte bara inkluderar akutsjukvård utan även om det är en sjukdom som behöver behnadlas under en begränsad period. Vi kristdemokrater hade velat gå längre och ge papperslösa samma rätt till vård som alla andra. Men vi är glada och nöjda med att vi har kommit såhär långt även om vi velat gå längre. Det är en stor framgång att vi har fått igenom vård för papperslösa. Det viktigaste är nu att det nu blir genomförbart. Det är ett generöst förslag i grunden som ger papperslösa samma rättigheter som asylsökande. För oss kristdemokrater är det speciellt glädjande att barn upp till 18 år nu får heltäckande vård och gravida kvinnor.

Inga kommentarer: