söndag, september 23, 2012

Kristdemokratiska inslag i budgeten

Som kristdemokrat är jag väldigt nöjd vad vi vi åstadkommit i årets budget. Vi kristdemokrater fått gehör för de tre frågor som vare prioriterade i budgetförhandlingarna.Vi fick till en historiskt hög satsning på infrastrukturen, framförallt järnväg. Vi tar rejäla tag när det gäller drift och underhåll. Vi lyckades få med de andra partierna på en höjning av golvet i föräldraförsäkringen, från 180 till 225 kronor per dag. Höjningen kommer att spela en väldigt stor roll för alla dem som idag bara får ut grundersättningen i föräldraförsäkringen. Det handlar framför allt om unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, om studenter och hushåll där en förälder är född utomlands. I dag får föräldrar med ersättning på grundnivå, vid ett uttag av föräldrapenning under 30 dagar per månad, 5 400 kronor per månad i föräldrapenning före skatt. Efter höjningen blir motsvarande ersättning 6 750 kronor före skatt. Alltså en ökning på 1 350 kronor (25 procent!) i månaden. Vi möjliggör också uttag av föräldrapenningdagar till barnets tolvårsdag (idag åtta). Vi har också fått igenom ytterligare en skattesänkning för pensionärerna, den fjärde i ordningen. Sänkningen innebär att de flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Sammanlagt innebär de fyra sänkningarna av skatten att Sveriges pensionärer får mellan 6 800 kronor och 10 200 kronor mer i plånboken per år. Sänkningarna betyder mest för dem med låg pension. För en pensionär med garantipension innebär skattesänkningarna sammantaget en extra ”månadslön”. Utan Kristdemokraterna hade det aldrig skett.

Inga kommentarer: