tisdag, september 25, 2012

Billström, ta ansvar för flyktingbarnen!

I morgon kommer det att arrangeras en demonstration på Mynttorget i Stockholm för att migrationsminister Tobias Billström för att säkerställa att barns asylprocess ska agera för att säkerställa att barns asylprocess är rättssäker och beaktar barns bästa. Detta välkomnar jag av flera anledningar. Den senaste tiden har media uppmärksammat om flera fall där Migrationsverket, den myndighet där Tobias Billström (m)är ansvarig minister, beslutat att utvisa flera barn trots att det uppenbart står i strid med vad som är barnens bästa.Detta kan vi se i fallen med Ali 15 år,Haddile och Viola.Men det finns en mängd barn som far illa på grund av det sätt som migrationsverket styrs av ansvarig minister, Tobias Billström. Vi hör dagligen om fler och fler fall där ensamkommande barn tvingas gömma sig i rädsla för att utvisas till länder som Italien. Vi hör samtidigt hur polisen trappar upp jakten på dessa barn genom att göra tillslag på skolor, systematiskt begära legitimation av barn på gator och torg samt ligga i bakhåll efter idrottsträningar och liknande. Vi anser att det gått för långt och att politiken måste förändras. Som kristdemokrat vill jag att Tobias Billström tar ansvar för att skydda barn på flykt från att råka illa ut. Vi vill markera för den ansvariga ministern att migrationsverket inte jobbar på ett sätt som inte sätter barnens bästa i centrum. De krav som framfördes vid demonstrationen är högst rimliga som i korthet går ut på: - Stoppa genast utvisningar av barn till Italien och Malta (Dessa länder har ett undermåligt mottagande av minderåriga där basala behov inte tillgodoses) - Undanta barn som grupp från Dublinförordningen (vilket låter barn få söka asyl direkt i Sverige, hellre än att de skickas runt mellan länder som vägrar ta ansvar)

2 kommentarer:

George sa...

Hur kommer det sig att i princip ingen KD-bloggare skriver om krisen i partiet? Handlar det om stallorder, feghet eller verklighetsflykt?
Det hade varit intressant att läsa om KD-bloggarnas syn på rådande opinionssiffror.

Uppenbarligen lönar det sig inte att hålla tyst, och låtsas att solen skiner.

Daniel Fredriksson sa...

Jag tillhör dom i partiet, som anser att politiken bör vässas ordentligt. Det känns därför förstås oerhört tråkigt att ständigt mötas av låga opinionssiffror för vårt parti. Samtidigt ska vi inte dra på för stora växlar när det gäller opinionsmätningar, det avgörande är ju inte förräns valdagen.

Jag upplever som det finns en medvetenhet om detta i partiet. Jag ser en utveckling där faktiskt frågor och flera konkreta förslag har lagts. Men, vi måste vässa partiets politik ytterligare.