torsdag, september 20, 2012

Om läxhjälp

Jag har tillsammans med min partikamrat Annika Eclund, tillika riksdagsledamot skrivit en replik om socialdemokraternas motstånd när det gäller regeringens skolpolitik och möjligheten att få läxhjälp som en hushållsnära tjänst (likt RUT-avdraget) som jag tänkte delge intresserade läsare. Alliansregeringen har lagt om skolpolitiken genom att införa en rad reformer; som ny gymnasieskola,nya läroplaner, ett nytt betygssystem,fler nationella prov och en modern skollag. Allt för att komma till rätta med de problem som socialdemokraterna varit oförmögna att göra någonting åt. Den reflexmässiga reaktionen kring skatteavdraget för hushållsnära tjänster känner vi vid det här laget igen.När RUT-avdraget lanserades kunde vi höra förklenande uttalanden från socialdemokrater. Respektlöst kallade de branschens fackmannamässiga arbetare för pigor. Idag är tongången annorlunda. De elever som har behov av hemuppgifter kan få det inom skolans ram, i skolans uppdrag ingår anpassning efter elevernas behov, allt för att alla elever ska nå målen,det finns olika anledningar till att elever vill få studiehjälp i hemmiljö. Tidigare har detta varit ytterst få förunnat, och inte sällan har det rört sig om en svart marknad.Nu öppnas nya möjligheter för fler att använda sig av hushållsnära tjänster, nya jobb genereras på en vit marknad och läxhjälp blir uppnåeligt för en bredare grupp elever. Oppositionens åsiktsuttryck angående läxhjälp kommer med alla sannolikhet att förändras med tiden, det är vår starka förvissning.

Inga kommentarer: