torsdag, juni 22, 2006

Att bygga mer än hus

Hus kan bygga på olika sätt. Trä,tegel eller betong är bara ett av alla val som ska göras när ett hus byggs. Därför blir husen också olika. Men en del har de ändå gemensamt: de ger tak över huvudet mot väder och vind. Byggkonstruktionen kräver därför kräver därför en bra grund och något som håller samman väggar och tak.Det är ändå sällan som väggen eller de bärande väggarna ifrågasätts när det gäller hus. Men när vi gemensamt bygger det goda samhället verkar det som om vi börjar med tapeterna istället för grunden.

Kristdemokraterna börjar med människan och hennes behov när vi ska forma en politik för ett tryggt och ett gott samhälle.Alla människor föds in i ett sammanhang med nära relationer,först och främst till föräldrarna. Barn och föräldrar är samhällets viktigaste byggsten och utgör grunden i samhället. Det nära nätverk som finns mellan ett barn och dess föräldrar är en omistlig del av livet och det sammanhållande kittet i samhällsgemenskapen.Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Precis som i alla andra mänskliga sammanhang uppstår konflikter det begås misstag också inom familjen.Trots sina brister är ändå familjen den viktigaste grundstenen i samhället och den livsform som har störtst möjligheter att vara den lilla nära gemenskap som bnehövs för att människor ska kunna växa. Fungerar inte familjen som en bas fungerar inte heller samhället.

Den fostran i mänskliga rättigheter, alla människor lika och okränkbara värde, som barne får på ett naturligt sätt under uppväxten är avgörande fundament i samhällsbygget. När elever utsätts för mobbing i skolan och när människor diskrimineras på grund av etniskt ursprung eller sexuell identitet är det människovärdet dom kränks. Samhället måste vid alla sådana tillfällen ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel.

Signalerna ska finnas i allmänpreventivt syfte, dvs vi ska i förväg veta att samhället reagerar när man bryter mot lagar. Brottsförebyggande insatser kan dessutom göras, på många olika sätt och på olika plan. Först och främst är det ändock i familjen, i samspelet mellan föräldrar och barn som normer och värderingar konkretiseras. Därför måste föräldrarollen uppvärderas och ges status. Att vara förälder är det finaste uppdrag en människa kan få och föräldrar ska ges stöd från samhället för att få bästa möjliga förutsättningar att klara av uppdraget.Skolan är, vid sidan av föräldrarna, en viktig partner när det gäller barnens demokratiska fostran.

Genom den förankring som läroplanen ger i värdegrunden ska skolan förmedla respekten för alla människors lika värde. Då går det inte an att någon mobbas på skolan. Då går det inte heller an att elever ställs utanför undervisningen för att stödresurserna inte räcker till. Men skolan kan aldrig klara att förmedla värdegrundens innehåll till eleverna om inte föräldrarna utgör stommen i det arbetet. Att i efterhand reparera kräver oftast större insatser och kvaliteten riskeras.

Det är alltid bättre att börja byggandet från grunden och ge det goda förutsättningar. Som kristdemokrat är det naturligt att börja med barnen och deras behov. Kan vi ge barnen en trygg uppväxt med trygga föräldrar är det en vinst för hela samhället. Nej, här har såväl skolpersonal som förtroendevalda ett ansvar för att skolan dels på ett tydligt sätt förankrar all verksamhet i värdegrunden och dels att resurserna räcker till för att klara målen för alla elever. Men det görs inte av sig själv. Det krävs först och främst av samhället att familjen värderas som grunden i samhällsgemenskapen och därmed ge föräldrarollen status. Då blir det naturligt att ge stöd till såväl ensamstående som sammanboende föräldrar. Föräldrarnas delaktighet i skolarbetet blir självklar liksom att det offentliga stödet till barnomsorg ska ges direkt till föräldrarna så att de kan bestämma hur de vill ha det.

Kristdemokraterna vill forma en politik som utgår från människans behov av nära gemenskaper. Vi ser det som naturligt att familjen är samhällets viktigaste byggsten. Med sådana byggstenar kan nätverk skapas som håller samman den större gemenskapen: ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

2 kommentarer:

SC sa...

Två av mina barn började plötsligt kalla sig Polacker. Den skola de gick på dominerades av invandrare, och svenska diskriminerades. Få vågar tala om detta problem med omvänd diskriminering. En av deras kamrater, med svensk mamma och amerikansk pappa, blev så mobbad av muslimer att familjen valde att flytta till USA. Den svenska grundskolan är idag, mer en uppväxtplats än en skola. Kvaliten är så dålig att man på Chalmers tekniska högskola inte längre kan använda de matteprov man testat all nykomlingar sedan 60-talet med. En knyck i kunskap kan man se och det är när man någon gång på 90-talet slopade uppdelningen av matte i särskild och allmänkurs. En av mina söner fick i tredje klass uppmaningen att sluta räkna, för han kom så långt före de andra eleverna och lärarinnan ville hålla ihop klassen. Nä, Sverige bygger inte hus längre, vi knappt renoverar dem längre. Sverige är i en snabb utförsbacke.

Daniel Fredriksson sa...

sc:här kommer ett något sent svar på ditt inlägg,upptäckte inte ditt inlägg här förräns nu. det är väldigt viktigt att individens alltid lika och okränkbara värde sätts i fokus i skolan. Sätts detta i fokus får vi en bättre skola, som kan bygga hus. Hur du och jag handlar mot varandra är ett oerhört viktigt inslag. men också hur man kämpar med etiska värderingar är oerhört viktigt. Därför så kan det vara idé att föra in ämnet etik på skolschemat.