onsdag, juni 14, 2006

Dags att avskaffa djurskyddmyndigheten

Djurskyddsmyndigheten skapades i januari 2004 i syfte att sköta den centrala tillsynen av djurskyddet. Tidigare hade Jordbruksverket denn uppgift.
Sverige har idag en av världens bästa djurkyddslagar och det finns inget behov a ytterligare myndigheter på detta område utan vad som behöv är bättre uppföljning. Istälet för en central myndighet behöver dagens lagstiftning tillämpas bättre och den lokala tillsynen öka. Därför bör Djurskyddmyndigheten läggas ner.


En nedläggning av Djurkyddsmyndigheten innebär inte på något sätt sämra villkor för djuren,utan mindre byråkrati och regelkrångel av Sverige lantbrukare. Jordburksverket bår återta sina uppgifter- och ta över djurkyddsfrågorna. Det praktiska inspektionsarbetet utförs ändå av kommunal inspektörer. men en minskad byråkrati skulle man även spara pengar som skulle kunna användas för att förbättra jordburket konkurrensvillkor.

Den främsta frågan som bör ställas i sammanhanget är om djuren fått det bättre eller sämre med en egen myndighet. I december 2003 presenterade Riksrevisionen en rapport där det framkom att bristande djurskydd ofta berodde på de många huvudmännen, på det stora antalet byråkrater i förhållande till antalet inspektörer samt på bristande samordning. Att i ljuset av detta en månad senare inrätta ännu en myndighet förefaller irrationellt och tycks snarare försvåra ett effektivt skydd för våra djur.

Inga kommentarer: