lördag, juni 17, 2006

Säg nej till könskvotering!


Foto:Kristdemokraterna

Förra veckan kom regeringen utredare Catarina af Sundebring med sin utredning som pårecis enligt direktiven föreslår en lagstiftning om minst 40 procent kvinnor i privata bolagsstyrelser.De företag som inte uppfyller den lagstadgade kvoten av kvinnor och män ske enligt utredarens förslag tvingas betala en särskild straffavgift. Ifall inte facken arbetar för jämställdhet mellan sina styrelserepresentanter, ska de enligt utredaren förslag straffas på motsvarande sätt.

Få ifrågasätter om det är moraliskt riktigt med ett straffligt ingripande i äganderätten. Den som satsat sitt kapital,byggt ett företag måste också få betämma vem som ska sitta i bolagets styrelse.Vi politiker borde arbeta hårt för jämställdhet inom de statliga och kommunala bolag som vi har inflytande över. Det offentliga ska vara ett föredöme,så är det inte idag. Det behövs uppmuntrande utbildning och kompetensprojekt när det gäller att påverka företags urval till styrelserna. Men vi måste låta de enskilda näringsidkarna och aktieägarna förvalta sin egen egendom. Att inte bestämma över hur eller vem det företag man äger ska styras är en omfattande inskränkning i äganderätten. Ytterst handlar det om respekten för det civila samhället.

2 kommentarer:

SC sa...

Om man inte begriper företagande, så kan man inte heller skapa riktlinjer för deras verksamhet. Sveriges, sedan 70 talet, ständiga tillbakagång kommer att fortsätta i takt med att staten skall detaljstyra "fri" företagsamhet.
Myten om det fria samhället är bara en myt.

Daniel Fredriksson sa...

sc:Absolut! Sverige behöver mindre av detaljkrångel ifrån staten. Det handlar helt enkelt om rätt makt på rätt nivå - stärka företagarens makt´och styrelse/valberedningen över sin egen styrelse. Och det sk dfrämsta vcara beroende av kompetyens - inte av kön.