lördag, juli 01, 2006

Dags för ett hederligare Sverige!Foto:Kristdemokraterna

Så har Sveriges viktigaste parti hållit riksting. Denna gång var rikstinget förlagt till Göteborg. Det var en intensiv period. Tinget behandlade också tre prepositioner ifrån partistyrelsen. Den ena om en samlad bostadspolitik och den andra om ett hederligare Sverige. Den tredje om landsbygdspolitik.

Före detta chefen för Svenskt näringsliv, Ebba Lindsö valdes in i partistyrelsen. Med henne vid rodret kommer vi att nå framgångar. Hennes erfarenheter kommer att vara mycket användbara i partiarbetet.

Tyvärr så röstades förslaget om en kommunal polis ned. Förslaget jämkades med ett större kommunalt inflytande över polisen. Fördelarna med en kommunal polis väger enligt mig upp nackdelarna. Fördelarna är att vi får en större närhet till polisen. Sannolikt skulle också det utövas mer ansvar om ansvaret för polisen ligger hos kommunalrådet. Den polisprivatisering som uppstår när alltfler kommuner anlitar privata vaktbolag somska sköta polisiära uppgifter är negativ.

Arbetsbördan blir något större med en kommunaliserad polis för kommunerna. Men inte större än den övergripbar. Kommunerna har redan idag ansvaret för lika viktiga uppgifter som den polisiära såsom räddningstjänst, insatser vid kris. I enlighet med subsidaritetsprincipen ska beslut fattas så nära människor som möjligt. Därför beklagar jag attförslaget röstades ner.

I prepostionen för en storstadspolitik hittar vi viktiga förslag. Förbättra klimatet för småföretag, inför avdragsrätt för hushållsnära tjänster, stöd kvinnors företagande.Vi vill också stärka samordningen genom regioner med utökade ansvarsområden. Vi vill också slopa arbetsgivaravgiften för nystartsjobb. Vi vill också utveckla mångfalden inom arbetsförmedlningen,garantera personbliga jobb-guider, öka konkurrenssättningen inom offentlig finansierad verksamhet, införa ett rikstäckande valideringssystem,öka stödet till avknoppning och social ekonomi.Vi vill också motverka strukturell diskriminering genom såväl avkodifiering som positiv särbehandling. Vi vill också stärka äldres möjligheter och drivkrafter på arbetsmarknaden.

Vi vill införa stödbanker i förorterna till smföretagande i miljonprogramsområdena. Dessa skulle stå för både ekonomiska och kunskapsmässiga resurser för dem som idag har svårt att få lån. Man skulle öka tillgången på riskkapitalgenom samarbete mellan näringsliv,staden och ideella orgnisationer. Förebilderna tilla sådana banker finns internationellt.Detta är endast ett axplock på den nya storstadspolitik som presenterades vid vårt riksting.

Vi kristdemokrater vill stärka familjen och det civila samhället. Vi vill tillsätta en värdekommission för att bidra till en bred värdemässig och etisk mobilisering genom att förankra samhällsdebatten.Vi vill uppvärdera den ideella sektorn. Vi vill stärka etiken inom idrottsrörelsen. Vi vill stoppa politieringen av universitetens styrelser. Vi vill skapa en skola med ordning,arbetsro och kamratskapVi vill stärka förtroendet stat och offentlig sektor. Detta är endast ett axplock ur den proposition som behandlades på rikstinget om hederlighet.

Inga kommentarer: