tisdag, juli 18, 2006

Med blicken fäst på Kina

Minnet av Mao Zedong lever:Här säljs souvenirer med den store ledaren

Foto:Amnesty Press

Hur ser situationen ut med mänskliga rättigheter i Kina?. Jag har gått igenom en del mediarapportering och rapporter i ämnet för att bäst kunna beskriva situtionen. Vi måste våga lyfta blicken till våra kinesiska syskon.

Enligt Amnesty Internationals årsrapport var Kina det land som avrättade flest människor, minst 3 000 personer dödades ochdubbelt så många, runt 6 000 dömdes till döden. Men Amnesty tror att det riktiga antalet är närmare 10 000 dödade.

I utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Kina 2005 skrivs "Kina är en enpartistat som saknar fria val. Ett antal grundläggande fri och rättigheter respekteras inte och bland annat tortyr och godtyckliga frihetsberövande förekommer.Politisk opposition är inte tillåten."

Vidare fortsätter rapporten "De grundläggande fri och rättigheterna,såsom yttrandefrihet, pressfrihet,organisationsfrihet och religionsfrihet, är fortsatt starkt begränsade.Under 2005 fanns dock tecken på att restriktionrna för media och på Internet håller på att skärpas ytterligare."

Vidare konstaterar rapporten "Tillämpning av dödsstraffet är mycket omfattande. Trots påstötningar vägrar kinesiska myndigheter att ange exaktauppgifter, men enligt en ledamot av nationella folkkongressen uppgår antalet dödsdömda varje år till över 10 000. Enligt Amnesty International stod Kinaför nästan 90 procent av världens utdömda dödsdomar 2004."
Rapporten fortsätter "Bruket av tortyr är utbrett,trots att det är förbjudet enligt lag." "En tidigare aviserad reform som innebar avskaffande av systemet med arbetsläger, kallat"omskolning genom arbete" eller administrativt frihetsberövande, verkar ha stannat av".

De kinesiska myndigheterna är också världsledande i censur och förtryck av yttrande- och pressfriheten. Enligt organisationen Reportrar utan gränser är Kina bland de fem sämst i världen på pressfrihet, och den kinesiska statsappratens främsta vapen mot tryckfriheten är pressdepartementet. Trots att många medier numer är privatägda har de väldigt lite handlingsutrymme.

Pressdepartmentet ger "riktlinjer" till de kinesiska medierna om vad som är tillåtet att skriva och rapportera om. Exempelvis är det fortfarande förbjudet att rapportera om massakern på Himmelska Fridens torg den 4 juni 1989 då kinesisk militär dödade hundratals obeväpnade demonstranter.

Human rights Watch kritiserar sökmotorer som Google, Yahoo och Microsoft för att anpassa sina tjänseter för att passa diktaturen Kina. Exempelvis har Google tagit bort länkar till internetsajtersom den kinesiska regeringen inte tycker om.

Microsoft skickar felmeddelande till kinesiska kunder när de använder kinesiska tecken för fred,Taiwan, Tibet,demokrati, mänskliga rättigheter eller demonstration.
Yahoo säger i ett uttalande till HRW att de försöker respektera de länders lagar där de etablerar sig. Det är en anpassning som människorättsaktivister anser är ett brott mot FN:s nya regler för multinationella företag. Där står att det är företagens ansvar att deras produkter och tjänster inte används för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Myndigheterna i Peking har högtidligt lovat en förbättring av människorätts situtionen och vissa demokratiska reformer. Men det är något som de flesta bedömare är ense om ännu inte har införts.

2008 ska de olympiska spelen invigas i Peking. De olympiska arnorna byggs av arbetare som fortfarande är förbjudna att orgnaisera sig, strejka eller uttrycka sin mening om missförhållanden. Trots att både Kina och kinesiska företag och de multinationella olympiska sponsorerna som Coca-cola,Kodak och Visa har FN:s arbetsrättsliga organ, ILO:s regler att rätta sig efter.

1 kommentar:

SC sa...

Media ger en felaktig bild av Kina. Jag har åtskilliga gånger rest till Kina med nya människor som tidigare inte besökt landet. Chock är det vanligaste uttrycket. Är man så avancerade, har man redan kommit så långt. Vad glada alla är, och trevliga. Nu kan jag inte kinesiska, så när jag går ut på www är det på engelska eller svenska. Slött internet, men aldrig någon skylt om förbjuden sida eller annat. Så visst kan jag läsa om Falungong på svenska ifrån Kina. Friheten att resa och att uttrycka sig har absolut förbättrats under de 11 år jag besökt Kina. Rapporteringen om Kina är dock lika enkelspårig och snedvriden som förr. Kina går mot bättre ekonomi, ökad frihet och ökad demokrati -- Sverige har tyvärr rakt motsatt riktning. Personligen hyser jag större oro över Sveriges riktning, än Kinas. Visst, idag leder Sverige i välfärd, och även i demokrati, men knappast i lycka, glädje och framtidstro.