söndag, juli 16, 2006

Siktet på Beijing 2008


Foto:Wikipedia

Siktet är i olympiska sammanhang ställt på Beijing 2008. Världen kommer att rikta blicken mot Kinas framgångar, samtidigt som man förblindas av den välputsade fasaden och glömmer de massavrättningar som ägt rum på sammaarenor som fotbollen kommer att spelas. Det är viktigt att vi har detta i åtanke när de olympiska spelen inleds i Beijing.Vi måste höja blicken och se på situationen som våra kinesiska syskon har. Jag kommer därför, med bölrjan idag att fokusera kringutvecklingen och situationen i landet.

Kina har en enorm tillväxt. Kinas tillväxt ligger stabilt på 7-8 procent om året. Detta skall jämföras med västliga länders tillväxt på 1-2 procent de senaste åren. Amnesty International säger att de mänskliga rättigheterna inte har respekterats mer i takt med den ekonomiska utvecklingenoch integrationen i världsekonomin,snarare tvärtom.

Kina är en av de hårdaste kommunistdiktaturerna i världen med systematisk förfljelse av oliktänkande, i bästa fall summariska rättegångar och dödsstraff förkontrarevolutionär verksamhet.Journalister och vanliga Internetanvändare sitter fängslade runt om i Kina. Kommunistregimen i Kina har köpt in ett system för att övervaka och filtrera SMS meddelanden från "kontrarevolutionär verksamhet". Redan tidigare har Internet noga övervakats.Den tidigare brittiska kolonin Hong Kong har förändrats oerhört. Ökad kontroll av pressen har skett, utländska TV kanaler som CNN och BBC sänds lokalt med fördröjning. Dyker det upp nyheter som inte passar kommunistdiktaturen så ser man till att bilden blir svart under inslaget.Det finns också ett förslag från Peking till ledarna i hong kong att parabolantenner skall förbjudas.

Hong Kong har ändå en priviligerad ställning som SAR, "Special Administrative Region" ,jämfört med vad folk i andra städer i Kina utsätts för. IOK:s vice ordförande Gunilla Linberg uttalade sig för några år sedan för TT att "Det är ju ett hårt tryck på Kina att öppna sig och förbättra mänskliga rättigheter".

Massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 verkar glömd sedan länge. under sitt Kinabesök 1996 lovprisade Göran Persson Kinas stabilitet. Detta ledde till kraftig kritik, inte minst från regeringen i vårt grannland Danmark. Denna kritik skakade Göran Persson av sig med sedvanlig arrogans. Den sittande socialdemokratiska regeringen har som alltid när det gällerkommunist eller socialistdiktaturer hållit en mycket låg profil.

Man vill inte stöta sig med partibröderna i Havanna, Pyongyang eller Peking. Det är dags för regeringen att välja sida, demokrati eller diktatur?

9 kommentarer:

Blogge Bloggelito sa...

Ditt engagemang är beundransvärt samtidigt som dina bakgrundskunskaper är skrala och din analys mer än lovligt naiv.

Det första du bör glömma är att Kina i någon annan än nominell mening skulle vara kommunistiskt.

Daniel Fredriksson sa...

På vilket sätt är mina förkunskaper skrala?. Givetvis så kan jag inte sätta mig in i situationen i Kina till fullo.

Jag påstår mig ändå ha tillräckligt med baskunskaper om landet för att engagera mig i situationen och kunna ge en relativt rättvis bild av landet.

Vad innebär "nominell mening" för dig?. För mig är Kinas förhållande till kommunismen kristallklart.

Visserligen är det sant att över 2,2 miljoner människor begärt sitt utträde ur kommunistpartiet,kkp. Detta först sedan kommunismens illdåd blvit kända i Kina
genom en rad uppmärksammade tidningsartiklar.

Fortfarande sker en förföljelse av oliktänkande. De senaste sex åren har kkp använt sig av de mest ohgyggliga metoder för att förfölja oliktänkande Falun Gong utövare.
Ett hundra miljoner människor är direkta måltavlor för det direkt förtrycket,bortsett från deras anhöriga, vänner och kollegor o sv.

Jorunalister,poltiskt aktiva förföljs fortfarande.Och mycket av förtrycket är dirket lett av kommunistpartiet,kkp. Därmed är Kinas förhållande till kommunismen klar.

Blogge Bloggelito sa...

ja, men kommunism är proletariatets diktatur, där produktionen är förstatligad och där samhället i varje mening är socialiserat. Kapitalism och äganderätt finns inte i ett kommunistiskt samhälle.

Men det finns i Kina, som är oerhört mycket mer kapitalistiskt än Sverige. Socialismen lyser också med sin frånvaro: skolan och sjukvården är egenfinansierad.

Att det förekommer grymheter i Kina och att Kina är en diktatur är inte detsamma som att Kina är kommunistiskt. Kina är, som sagt, kommunistiskt enbart på så sätt att det leds av ett parti som kallar sig kommunistiskt. Nordkorea kallar sig självt Demokratiska folkets republik Korea, och gamla Östtyskland kallade sig självt Tyska demokratiska republiken, utan att dessa länder tillämpar demokrati; man kan uppenbarligen inte bedöma ett land efter vad de själva kallar sig.

Dina kunskaper är skrala i så måtto att du tycks förlita dig på de vanliga propagandasajterna, såsom dajiyuan och epochtimes, styrda av bland annat Falun gong. Propagandan från det hållet står inte i något avseende efter den propaganda som förekommer i Kina, och är alltså inte pålitilig.

Vill man veta hur Kina är beskaffat måste man ta del av seriös forskning i seriösa publikationer och själv sätta sin fot i landet.

Daniel Fredriksson sa...

Jag bygger inte min kunskap enbart på de uppgifter från Falun Gong utan på UD:s rapporter (iofs ifrån svenska statens synvinkel),en akademisk avhandling ifrån Lunds Univeristet angående internetanvändandet.

Till vilka bör man främst gå för att undersöka hur många som fängslats av Falun Gong rörelsen?, Ska man gå till rörelsen själva eller ska man gå till den kinesiska staten, vilka har korrekta uppgifter?.

Det är en övervägning man får göra och jag har gjort ölvervägningen att de som torde ha mest fakta är rörelsen själv.

Jag bygger också mina uppgifter på Amnesty International och vänner som b la arbetat på organisationen Civic Exchnage. Det är med den kunskapen i ryggen som jag går ut i debatten.

Kapitalismen finns även i kommunsistiska länder. Det som styr kapitalismen är främst industrins tillgångar,och landets tillgånger,inte vilket ideologi staten bygger på.

Enligt Human Right Watch finns ingen äganderätt i Kina,och ärenden om förlorad mark kan därför inte tas upp i nationell domstol,enligt deras bedömning.Vad består demokratin i detta system?

Det är också intressant att notera din syn på demokrati avseende fria val. Centralregeringen i Peking meddelade att det varken blir direktval av ny regeringschef år 2007 eller allmänt val till parlamentet året därpå. Var består demokratin i detta system?.

Den politiska utvecklingen efter 1980 har kännetecknats av en politiskt långsammare utveckling. Visserligen har en vissa liberlaisering skett och demokratiporocesser har inletts men dessa har ständigt kommit av sig.

Blogge Bloggelito sa...

Nej, du kan inte lita på rörelsen själv; den har all anledning att överdriva, medan den kinesiska regimen har all anledning att underdriva. Sanningen finns någonstans mittemellan. Att det förekommer övergrepp är helt klart, men de är inte av den omfattning som rörelsen själv torgför. Exempelvis utförde en delegation från amerikanska ambassaden nyligen en sporadisk undersökning av påstådda läger förtäckta till sjukhus, men de fann inget annat än reguljär sjukvårdsdrift. Vanliga utövare har inget att frukta av regimen; de går uteslutande efter ledarna.

Visst finns äganderätt i Kina. Man leasar i och för sig marken under en livstid, men den kan enkelt förlängas. Missbruk finns förstås, främst på landsbygden när lokala kadrer olagligen exproprierar folks land. Men expropriering i sig finns i alla länder, även i Sverige; att man flyttar på folk för att bygga Tre raviners damm är således inget märkligt, det händer i alla länder.

Demokrati finns i Kina på lokal nivå; man väljer borgmästare i städer och byar. Den demokrati som finns är givetvis underutvecklad, men det är förstås en process man genomgår. Nationell demokrati finns inte tillstymmelse till, och kommer inte att finnas förrän en recession i ekonomin inträffar. Då finns inctament för en demokratisk förändring, och den kan komma om några deceniier kanske. I värsta fall blir det bara blodbad, men jag är optimist.

SC sa...

Jag känner en person som både bott i Japan och kina som sa följande: I Japan uppträder folket som ett kollektiv i en kommuniststat, men systemet är kapitalistiskt. I Kina uppträder folket som individuella kapitalister, fast systemet är kommunistiskt. Jag är visserligen Civ.Ek och med 40 poäng Nationalekonomi i bagaget - men inte kan jag se mycket annat än en synnerligen kapitalistisk enpartistat i Kina. Kina kan närmast idag jämföras med Singapore, som likaså i praktiken är en enpartistat om även framröstad dit. Singapore som utvecklats, från fattig fiskestat, på 60-talet, till ett väl fungerande samhället med åtskillig högre levnadsstandard jämfört med Sverige. Kring 1995 reste jag runt i Kina med en svensk falungongare och träffade mycket trevliga (däribland flera professorer) som anslutit sig till falungong. Naturligtvis sker övergrepp mot falungong, som bör fördömmas. Jag vet inte vilken kunskap Du har kring falungong. Jag har åtminstone delvis läst Li Hongzhis böcker "Kinesisk Falun Gong" och "Zhuan Falun". De är delvis intressanta som ett hopkok av olika religioner, med huvuddel från Buddismen. Det är uppenbart för mig att Li Hongzhi är en bluffmakare, men med ett budskap som kom i ett närmast vaccum av brist på "tro". Kommuistsystemmets ideologi om att kollektivet var ideal hade monterats ned, och därmed började bönderna effektivt bruka jorden och skördarna ökade snabbt i Kina -- avskaffandet av kollektivjordbruken gav ökad avkastning och förutsättningen till den sedan påbörjade ekonomiska tillväxten inom industrin. Precis som det i östeuropa blev ett uppsving för olika kyrkor, fanns Falungong när Kina nedmonterade den kommuniska ideologin och därmed skapade brist på något att tro på.
Kina idag är längre från den Marxistiska ideologin, än Sverige är. Man behåller namn och makt i partiet, men kan samtidigt direkt från partistyrelsen bygga upp ett direktägt CITEC som är ett komglomerat vilket ägar allt från hotell, banker till vägar med vägtullar. Knappast i Marx anda. Tyvärr måste jag säga att Du Daniel är ett fall för den internationella propagandan och den missvisande bild media visar och fortsätter driva kring Kina. Kina förbättras långsiktigt inom samtliga områden, demokrati, frihet, ekonomisk tillväxt, välfärd och inte minst välbefinnande. Från en låg nivå, med där åtminstone välbefinnande, enligt min mening, redan passerat Sverige.

Blogge Bloggelito sa...

SC har rätt i det han skriver.

Håll uppe engagemanget Daniel, men betrakta all information med skepsis, även från "officiella" kanaler som Amnesty. Alla har en agenda (även jag).

Anonym sa...

Jag tycker blogge bloggelito och sc borde vakna upp från dvalan innan det är för sent! Världen kommer snart att med avky läsa det ni skrivit i denna blogg. Vad gör ni i Sverige över huvudtaget? åk till kommunismens land Kina där hör ni hemma! Det kinesiska poliserna i häkterna runt omkring i Kina behöver nog lite hjälp av er att tortera miljontals kineser och att döda Falun Gong utövare, kristna, buddister mm. Något för er kanske? För det verkar för er helt OK att döda oskyldiga människor som har en tro!

Inte kommer ni till himmelen inte med era åsikter! Men ni förstår nog mer vad jag menar när ni själva blir sjuka och står inför döden. Se till att snarast utvandra från Sverige till Kina - landet som ni ser det fredens land personifierad!

Vakna upp och se hur verkligheten ser ut istället!
Har själv varit i Kina många gånger så kom inte med det dåliga argumentet heller! Jag vet hur illa ställt det är i Kina idag!

Så tänk efter nästa gång ni skriver en blogg för omvärlden kommer snart att se med avsky på det ni skrivit.

Vakna upp!

Daniel Fredriksson sa...

anonym:Det ligger i mycket vad du säger. Det är lätt att förblindas och bidra till romantiseringen av en diktatur.