fredag, september 08, 2006

Ge våra äldre en värdig vård!

Debatten om valfrihet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun har gått vidare. Vi svarade på Jonas Magnussons replik. Det är en intressant och viktig debatt låter därför intresserade ta del av detta här på min blogg.

Jonas Magnusson,kristna socialdemokrater vänder sig i en insändare emot den politik som kristdemokraterna och folkpartiet vi vill föra med mer valfrihet i äldreomsorgen.

Magnusson skriver att vi visar en misstro mot den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Den insats som anställda inom vården och äldreomsorgen gör är beundransvärd. Deras arbete kan inte nog uppskattas. I framtiden måste denna kompetens tillvaratas mer.

Vi kristdemokrater ser det viktigt att äldreomsorgen i Jönköpings kommun ges möjligheter att utvecklas både inom den kommunala sektorn och att andra alternativ får möjlighet att utvecklas.

Vi vill införa en värdighetsgaranti som garanterar en värdig vård. Respekten för äldre människors integritet kräver också att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges.

Men betoningen på valfrihet får inte bli ett viktigare mål än tryggheten i vården och äldreomsorgen. För de allra mest utsatta – demenssjuka, multisjuka och andra med nedsatt autonomi, är tryggheten och värdigheten så mycket mer angelägen.
Allt för länge har valfrihet varit förbehållet människor med välfylld plånbok och goda kontakter. Privata lösningar har alltid funnits. Men genom ett system där det egna valet får styra ges alla människor förutsättningar för en reell valfrihet, med gemensam finansiering och ett tak för avgifterna.

Vidare hävdar Magnusson att kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i allians för Sverige vill hetsjaga sjukskrivna. Detta är en felaktig bild som Magnusson försöker förmedla.
Den indelning av människor i ett A- och ett B-lag som pågått de senaste åren, med socialdemokraternas goda minne är inte acceptabelt. Vi måste tvärtom satsa på rehabilitering för att så många människor ska deltaga på arbetsmarknaden.

Allt för många människor upplever idag ett utanförskap när man lämnas utanför den gemenskap som en arbetsplats innebär. Det är nu dags att vända på denna utveckling.

Vi behöver ett Jönköping och ett Sverige där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Vi menar att det krävs en helhetssyn i politiken där män ser människan och hennes behov och möjligheter.

Vi ser den enskilda människans möjligheter men också hennes behov av nära och små gemenskaper. Kristdemokratisk politik bygger på gemenskap,, goda relationer, samarbete och solidaritet. Genom detta utvecklas och garanteras den enskilda personens fri- och rättigheter.


Inga kommentarer: