lördag, september 02, 2006

Ge våra äldre mer valfrihet vården

En allt mer intensiv valrörelse pågår. De sociala frågorna har också kommit i fokus,så också i Jönköpings kommun. Som socialpolitiker i socialnämnden i Jönköpings kommun har jag under våren/sommaren tagit del av en intensiv debatt om huvudmannaskapet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun.Majoriteten socialnämnden (s+c) har kraftigt motverkat att flera aktörer släpps in medan oppositionen vill öppna för detta. En av de som varit mest kritiska mot mer valfrihet i äldreomsorgen är Brosderskapsrörelsen i Jönköpings kommuns starke man, Jonas Magnusson (bilden).Tillsammans med en av mina partikollegor i nämnden har jag debatterat frågan i insändare i lokalpressen. Låter intresserade ta del av vårt inlägg här på min blogg.

Magnusson skriver i sin insändare att "kristen vänster" vill vidareutveckla socialtjänsten i Jönköpings kommun.

Samtidigt har samme Magnusson varit mycket kritisk till att ett eget val ska införas inom äldreomsorgen. För oss kristdemokraterär det viktigt att äldres rättigheter inte får minska den dag man behöver vård och omsorg för att klara sig i livet. Därför är det viktigt att ett eget valska finnas inom vård och omsorg.

Därför reserverade vi oss när majortieten i socialnämnden (s+c) röstade ner vlafrihet inom äldreomsorgen.Vi kristdemokrater ser gärna att undersköterskor och annan vårdpersonal ges möjlighet,om de själa vill,att starta eget.Kanske bilda ett pesonalkooperativ eller eget företag.
Det viktiga är att hemtjänstens innehåll är bra och att den som får hjälpen kan vara med och påverka den. Jönköping kommunhar en bra äldreomsorg. Många uttrycker i dag en stor tacksamhet över den hjälp de får och vi möter i vår verksamhet kompetent personal som ärengagerade i sitt arbete. Men ännu finns mer att göra för att förbättra vården och omsorgen i kommunen. Vi vill arbeta metodiskt och långsiktigtför att förbättra vård och omsorg.

Inga kommentarer: