torsdag, oktober 05, 2006

Alliansen måste avbryta Hessles utredning!
Den socialdemokratiska regeringen utredare Marie Hessles (bilden) utredning om de aptiska flyktingbarnen slog fast att en av orsakerna till att barn blir apatiska kan vara manpulation, trots att utredningen inte presenterar några som helst bevis för detta påstående. Hessle har redan presenterat två delrapporter och i vår väntas en tredje.

Utredningen är inte seriös, den baseras på en redan färdig teori som Hessle tycks vilja befästa. Allians för Sverige måste nu omedelbart avbryta Hessles arbete.

Det finns skäl att ifrågasätta utredningen, som innehåller många tivelaktigheter. Det har till exemepl inte funnits någon barnläkare med i gruppen som gjort den. Dessutom hävdar många experter att deras citat förvanskats i utredningen.

hanteringen av de apatiska barnen har präglats av misstänksamhet. Medmänsklighet och empati har lyst med sin frånvaro. Påståenden om att barnen simulerar eller är drogade har förts fram. Det sätt som utredningen utformats på tyder på att man varit oförmögen att se barnen situation som ett sjukdomstillstånd. Migrationsverket gjorde under förra hösten polisnanmälningar mot flera familjer som man misstänkte ha vanvårdat sina barn. Samtliga utredningar är nu nedlagda i brist på bevis. Detta talar för sig själv.

Svertige behöver en rättssäker och human flyktingpolitik som utgår från principen om människans okränkbara och unike värde - inte på sjuklig misstänksamhet.

Inga kommentarer: