fredag, februari 20, 2009

Religionsfriheten inskränks allt mer i vår värld


Relgionsfriheten naggas i kanten runt om i vår värld. Vi får aldrig ge upp kampen för dessa våra syskon runt om i vår värld som får uppleva förföljelse på grund av sin tro.

I en artikel i China Daily gick det för en tid sedan att läsa i bilagan "Kazakhstan Special" en artikel skriven av Kazakstans ambassadör i Kina. Han lovordade Kazakstans president Nazabajevs arbete för att skapa en fredlig och harmonisk stat. "Kazakstan diskriminerar inte etnicitet och religion. Den etniska, religiösa,kulturella och språkliga mångfalden är av stor betydelse. Den utgör den ideologiska, moraliska och andliga grunden för vårt samhälle och ger ny kraft till dess utveckling", skrev ambassadören.

Samtidigt kommer rapporter om stora övergrepp mot religiösa i Kazakstan. Landet har stiftat en ny religionslag, som i praktiken gör det omöjligt för små religiösa grupper att registrera sig och därmed officiellt existera. Det tidigare minimikravet på tio medlemmar för registrering har höjts till 200, som personligen måste legitimera sig hos religionsministeriet. Detta i ett land där människor överlag är mycket reserverade mot myndigheter.

I hela Centralasien hårdnartrycket mot reiligiösa grupper. Uzbekistan, Kirgizstan och Turkmenistan har också infört strängare religionslagar. Tadzjikistan håller på att göra det. Allt detta har skett utan att man tagit häsnysn till omfattande kristna, andra religiösa grupper samt människorättsorganisationer. I gammal stalinistisk stil ska man nu kontrollera alla religion.

I Kzakstan har en baptist fått sparken, för att han ledde gudstjänster utan tillstånd. Hans arbetsgivare hade pressats av myndigheterna till avskeda honom. I södra Uzbekistan har polisen och statskonmtrollerad media attackerat föräldrar som låter barn besöka gudstjänster. Varför? Jo, barnen är minderåriga och det är mycket farligt för dem att gå på gudstjänst.

Man tar också del av rapporter om trakasserier från andra platser i öst. Under 2008 ägde två våldsamma attacker rum mot församlingar i Ryssland utan att några åtal väcktes. Fallen har inte ens registrerats hos berörda myndigheter. Vid det ena tillfället hotades medlemmar med en pistol, pastorn misshandlades och församlingen fick hot om mordbrand.

Listan på övergrepp och förföljelser skulle kunna göras ännu längre. Det är viktigt att vi som syskon står upp för dessa våra syskon som utsätts för förföljelse.

Inga kommentarer: