söndag, februari 01, 2009

Pant på läkemedel - en bra idé

Sedan jag i en debattartikel i Motala&Vadstena tidning fört fram idén om pant på överblivna läkemedel har jag fått reaktioner på Pfizers miljö-och ansvarsblogg av Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer AB. Det kan vara av intresse för intresserade läsare av min blogg att jag sammanfattar diskussionen.

För det första, miljöproblemen som uppstår i och med att folk kastar sina överblivna läkemedel i toaletten eller i soporna är väldigt svåra. Även om Apoteket har visst engagemang i frågan, genom att bland annat uppmana konsumenter att återlämna läkemedel till butiken, så kvarstår problemen.Förutom miljöproblemen kan även dessa svårnedbrytbara produkter drabba människan genom bland annat att minska fortplantningsförmågan och öka risken för missfall.

Därför tror jag att ett pantsystem vore fördelaktigt för att komma åt problemet, speciellt då många äldre pensionärer kan uppmuntras att komma tillbaka med läkemedlen på ett mer påtagligt sätt.

Tanken med ett pantsystem på läkemedel är att det ska kunna användas av både Apotek och andra försäljningsställen.Exakt hur detta system ska se ut ska utredas för att systemet ska bli på bästa sätt för att i ett senare steg införas.
Apotekets kunskap kan man ta tillvara på och föra vidare. Apotekets kunskap utesluter inte att systemet vidareutvecklas till ett pantsystem för läkemdel, tvärtom. Kan Apoteket/annat försäljningsställe upplysa om pantsystemet på samma sätt som vi gör med nuvarande system kan vi komma långt.

Att den potentiella miljöpåverkan läkemedel har har blivit föremål för såväl den akademiska världen som läkemedelsindustrin är en positiv utveckling som bör följas och utvecklas.Men faktum är att vi ännu inte vet exakt hur läkemedel påverkar miljön,men att det kan bli skador vet vi.Antibiotika kan till exempel ge resistenta bakteriestammar och hormonpreparat kan orsaka hormonella störningar hos djur. Läkemedelsresterna i vattnet är inte ett akut toxikologiskt problem för människor utan det är den långsiktiga påverkan på miljön och människan som oroar. Idag vet inte forskarna om människor kan ta skada av att få i sig läkemedelsrester till exempel via dricksvattnet. Men det går inte att utesluta.

De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta långsiktiga och kommer således att påverka levnadsvillkoren för kommande generationer liksom de ekologiska förutsättningar vi lever under idag är resultatet av tidigare generationers förvaltande av våra resurser.
Inga kommentarer: