lördag, augusti 13, 2011

Viktigt med en civilkuragelag

Ett viktig förslag som vi kristdemokrater återigen lämnat ett förslag till i riksdagen är införandet av en civilkuragelag. Detta är ett steg i rätt riktning när det gäller att skapa ett mänskligare Sverige.Jag har nu tagit med tid att sätta mig in i förslaget och tänkte ge några korta reflektioner.

En viktig utgångspunkt är att inte agera en en människa är i nöd eller när ett brott pågår.Det viktigaste i ett samhälle är omsorgen om varandra. En viktig utgångspunkt är det som vi kristdemokrater kallar för personalismen. Det innebär att människovärdet ska vara högsta princip i politiken och att alla människor har lika värde. Människovärdet måste gång på gång försvaras. Människovärdet måste gång på gång försvaras.

Regeringens utredare Olle Arbahamsson skriver i sitt betänkande av Handlingspliktsutredningen (SOU 2011-16)

Frånvaron av ett praktiskt behov av allmän handlingsskyldighet då människor befinner sig i nöd innebär inte automatiskt att frågan om införande av bestämmelser härom kan avfärdas från dagordningen.Däremot fodras det, i avsaknad av ett sådant praktiskt betingat behov, att de skäl av annan art som talar för en kriminalisering är mycket starka

Speciellt i de sista raderna antyder utredaren ett feltänk när han skriver "det inte finns en praktisk betingad kriminalisering är mycket starka." Men uppstår inte behov av en lagstiftning där man är skyldig att ingripa när en människa är i nöd ?. Behov av en lagstiftning finns. Vi menar att det är orimligt att människor ska känna sig otrygga eller oroliga för att utsättas för brott. Det kan röra sig om att inte vågar röra sig på stan eller rädslan för inbrott eller överfall i en ensligt belägen gård på landet. Det spelar ingen roll vart man är - människor ska känna sig trygga. Detta understryker vikten av en sådan lag.Lagtekniskt så kan detta fungera likt de lagar man har i Danmark,Finland och Norge samt Frankrike där en sådan lagstiftning redan finns.

Inga kommentarer: