måndag, december 26, 2016

Bra kommunikationer - en framtidsfråga

Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt avlånga land ska ha en tillväxt som utvecklar välståndet och sysselsättningen. Samtidigt som det i vår tid ställs ökade krav på rörlighet mellan stad och landsbygd är effektiva kommunikationer och transporter även viktiga för att företag ska kunna etablera sig på mindre orter runtom i landet. Infrastrukturinvesteringar är avgörande för Sveriges framtida utveckling, inte minst för att underlätta för människors vardag men också för att minska arbetslösheten och möjliggöra en rörligare arbetsmarknad. Det är mycket glädjande att vår riksdagsgrupp nyligen sade ja till att fortsätta arbetet med nya stambanor för höghastighetståg. Kostnader för investeringen är stor, men vi och många med oss är fast övertygade om nyttan genom fler jobb, ökad tillväxt och byggandet av många tusen nya bostäder är större än kostnaden. Motståndarna till nya stambanor, för höghastighetståg lyfter fram behovet av upprutning för befintliga spår. Nuvarande spår behöver rustas upp och underhållas, men det ska inte stå i motsats till investeringar av nya stambanor. För att framtidssäkra järnvägen behövs både ock för ökad spårkapacitet. Vår riksdagsgrupp säger ja till fortsatt arbete med Sverigeförhandlingarna och inte tvärt nej som moderaterna och liberalerna gör. Sverigeförhandlingarna pågår för fullt där förslag på finansiering och genomförande till slut ska presenteras. Det är oseriöst att redan innan vi har alla underlag säga nej till en sådan framtidsfråga. Alternativa vägar för att finansiera nya stambanor bör undersökas och olika lösningar för de olika delarna av den nya stambanorna bör prövas

Inga kommentarer: