söndag, mars 16, 2008

Erbjud hjälp istället för sprutor

"Min son är sprutnarkoman.Vad gör jag" frågar sig en debattör i min lokaltidning Jönköpingsposten.

Missbruket av alkohol och narkotika är samhällets största sociala och medicinska problem.Det krävs en aktiv politik för att minska drogmissbruket, men också en omfattande attitydförändring.Vi kristdemokrater ser med oro på allla drogliberala tendenser, både på nationell och internationell nivå och anser att sådana tendenser måste bekämpas.

Man kan aldrig nog understryka familjens roll som en förebyggande kraft mot missbruk och utslagning. En kristdemokratisk drogpolitik kräver hänsyn till individens helhetssitutation samt det faktum att vi alla växer upp under olika förutsättningar. Det är oerhört viktigt att samhället ger tydliga signaler, dels genom en tydlig och kraftfull lagstiftning, och dels genom att intensifiera opinionsbildningen mot drogliberala tendenser.

Frågan om sprututbyte ställer oss inför ett svårt dilemma. Å ena sidan är narkotikamissbruk något som måste bekämpas med största kraft. Det är en tragedi varje gång en person fastnar i drogmissbruk, främst för missbrukaren själv men också för dennes familj och vänner.

Å andra sidan måste vi göra det som står i vår makt för att på alla sätt hjälpa de personer som har fastnat i drogmissbruk. Det kan därför vara lockande att införa sprututbyten om tillgång till rena sprutor kan minska smittspridning bland missbrukare. Sprututbyten ger ökade möjligheter för hälso- och sjukvården att komma i kontakt med missbrukare samt att upptäcka och spåra smitta. Men det finns samtidigt allvarliga invändningar, som vid en samlad bedömning gör att vi kristdemokrater är negativa till ett införande av sprututbyte.

För det första: vare sig socialstyrelsens utvärderingar eller den internationella forskningen ger stöd för att sprututbyte i sig skyddar mot HIV-smitta bland injektionsnarkomaner.

För det andra: Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund har inte visat att deras verksamhet leder till att missbrukarna slussas vidare till vård som de annars inte skulle ha påbörjat. Internationella erfarenheter ger samma besked.

För det tredje: Som stöd till sprutpositiva förslag hänvisar man ofta till en rapport, utgiven av WHO, skriven av Max Wodak. Han är läkare i Australien och arbetar mot FN:s narkotikakonventioner och för legalisering av narkotika. Han har inrättat sprutrum och förespråkar att läkare ska skriva ut heroin till missbrukande patienter.

Istället för att erbjudas sprututbyte borde missbrukarna få hjälp att sluta använda narkotika.
Inga kommentarer: