onsdag, oktober 15, 2008

Viktigaste klimatarbetet sker lokalt

På frågan om hur man själv kan bidra till att motarbeta klimatförändringarna är svaret enklare än man tror. Allt från källsortering, mat man köper och vilken bil man väljer.Politiken ska skapa förutsättningar som gör att vi som privatpersoner kan vara delaktiga och bidraga i kampen. Delvis sker detta på riksnivå men den viktigaste biten bör ske på lokal nivå i kommunerna. Stor del av ansvaret ligger alltså hos lokalpolitikerna.


Kommunernas klimatplaner är instrumenten för att skapa förutsättningar för människor att få jobb eller starta eget företag, men även hur vi i framtiden vill bo. Nyckelordet är energieffektivisering.Kunskapen och tekniken för ett energieffektivt byggande finns och därför är byggandet av s.k. nollenergihus med passivhus som utgångspunkt är en viktig del i varje kommuns klimatplan. Det krävs dock vilja och mod hos både politikerna och tjänstemännen.


Utfallet kan vara överraskande positiv och marknadsmässig visa sig inte hel ointressant. Skulle dessutom fler kommuner följa efter kan vi bygga bort en stor del av energiproblemet.Med tanke på de renoveringsplaner samt nybyggnadsplaner som finns för framtiden är det viktigt att bygga smart.Det som har skapats i Nederländska Boxtel är något som vi kan kalla för unikt. Man har nämligen använt sig av de tekniker inom energieffektivisering som vi känner igen och kombinerat med varandra. Resultatet blev nollenergihus. Det låter kanske som en utopi men faktum är att dessa hus ger en överproduktion av mer än 3 500 Kwh/år som årligen ger en avkastning mellan 500- 1500. Vad är det då som gör dessa hus så speciella? Och varför har man lyckats så bra i Boxtel?I grunden är dessa hus byggt som ett passivhus, ett hus utan uppvärmningssystem. Ett annat energisnålt koncept, där du låter kroppsvärmen och värmen från belysning och elektriska apparater stå för uppvärmningen. Som extra tillförde man solpanel som man har kopplat direkt på husets elmätare. För att säkerställa värmeenergi på vintern tillfördes även bergjordvärme med värmevattenpump som ger golvvärme i alla våningarna. Så blev dessa hus dessutom energioberoende.


Ett ovanligt drag som visade sig vara guld värt var att Boxtel kommun lade ansvaret på den byggfirma som skulle vinna upphandlingarna. Inte Boxtel men byggfirman stod för de eventuella riskerna. Boxtel hade bestämt sig för att bygga nollenergi och i upphandlingarna angav man att husen inte skulle säljas förrän man hade kontrollerat att det stämde att de verkligen var nollenergi hus. Därför byggde byggfirman på rätt sida av marginalerna. Man ville helt enkelt inte chansa.


Nollenergihus som framtidens bostad stärker kommunernas miljöprofil samtidigt som det stärker dem som varumärke. Vi kan bygga framtiden redan i dag istället för att vänta på den.1 kommentar:

Nightwood sa...

Det är jätteintressant med passivhus och återvunna material, skrev precis en blogg om det. Som du säger så är det inte svårt, byggbranschen är rädda för kostnader och tar det säkra före det osäkra. Skulle älska att bo i ett passivhus.