lördag, november 01, 2008

Dags att införa pant på läkemedel!
Varje år kasseras omkring 1 200 ton läkemedel i Sverige. Så snart förseglingen på en storförpackning bryts betraktas innehållet som förbrukat även om man bara använt en liten del av innehållet. Resten slängs Värdet av överblivna läkemedel uppskattas till drygt 2 miljarder kronor. För exempelvis Kronobergs läns landsting rör det sig om cirka 40 miljoner kronor som går upp i rök varje år.

Ett i det långa loppet, ännu allvarligare problem är miljöaspekten av detta slöseri. En stor del av de kasserade medicinerna hamnar i naturen som miljögifter. Vart tredje hushåll återlämnar inte sina överblivna piller och mediciner utan slänger dem direkt i de vanliga soporna eller i avloppet, enligt tidigare undersökningar som Apoteket gjort.
Läkemedelsanvändningen ökar alltmer och effekten på miljön har inte varit ett högprioriterat område inom forskningen, även om det finns ett antal studier som visar hur till exempel utsläpp av östrogen från p-piller kan få fisk- och grodyngel att utveckla ett annat kön än om de levt i vatten med naturliga halter av kvinnliga könshormoner. Forskare har också varnat för allvarliga följder på människors hälsa. Ett av dem är minskad fruktsamhet hos män.

De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta långsiktiga och kommer således att påverka levnadsvillkoren för kommande generationer liksom de ekologiska förutsättningar vi lever under idag är resultatet av tidigare generationers förvaltande av våra resurser.

Mot bakgrund av detta borde ett pantsystem på läkemedelsförpackningar med innehåll snarast utredas för att senare införas. Oavsett vad man tycker om det är det ett faktum att pengar styr människors beteende i hög grad. Se bara på systemet med pantburkar och pantflaskor som är mycket framgångsrikt, jämfört med återvinning av de förpackningar som saknar pant. Som kristdemokrater med förvaltarskapstanken som ledstjärna har vi all anledning att gå i bräschen för att driva på detta. Nu är dessutom rätt tid att genomföra det, i samband med att apoteksmonopolet avregleras. Vi unga kristdemokrater har redan börjat att arbeta med frågan, nu uppmanar vi partiet att hoppa på tåget.
Inga kommentarer: