tisdag, november 25, 2008

Adventsfirande i kyrkan - en självklarhet
Eleverna i småländska Skillingaryd får inte fira advent i kyrkan. Rektorer på flera skolor har beslutat att det traditionella adventsfirandet i kyrkan ska tas bort på grund av att det strider mot skollagen.

Många skolor i Sverige har en lång tradition av att fira advent i kyrkorna.Tidigare har det inte ansetts stå i strid med läroplanens fastställande om att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Kristendomen är grunden till Sveriges kulturella arv. Både svenskar och invandrare behöver förstå den kultur de lever och verkar i. Att inte ge den möjligheten kan leda till onödiga motsättningar och ökad segregation. I det mångkulturella Sverige måste även vår svenska kultur få plats.

Skälen som anges för att avskaffa adventsfirande och skolavslutningar i kyrkan är att religionsutövning inte får förekomma i skolan, att elever som inte är kristna riskerar att känna sig uteslutna från ceremonin och att det är en inskränkning i relgionsfriheten. Ökad tolerans främjas inte genom att vi i Sverige avskaffar våra kulturella traditioner.

Vi ska respektera andras kulturella identitet lika mycket som vi vill att andra ska respektera vår. De flesta invandrargrupper vill inte att vi ska utplåna våra egna traditioner.

Ett Sverige som är ett land som både är tolerant mot människor som kommer hit med andra kulturella traditioner och som vårdar sitt eget kulturarv är vad vi kristdemokrater vill ha.

Skolverket bör nu förtydliga sin policy, så att policyn inte kan tolkas så att traditionellt adventsfirande ses som en olaglig religionsutövning.

Inga kommentarer: