tisdag, januari 01, 2013

En hållbar marknadsekonomi

Råkade på ett inlägg bloggen "Röda Malmö" som menar att centerpartiets kräftgång beror på att det är problematiskt att vara "kapitalistkramare". Inledningsvis så ska jag vara tydlig med att centerpartiet själva får bemöta kritiken men det finns ändock anledning till att kommentera inlägget. Jag återkommer i vargfrågan som skribenten tar upp i ett annat inlägg. När det gäller det som skribenten nämner när det gäller "kapitalistkramare" så kan det konstateras att en utav hörnstenarna i en global ekonomi är frihandel. Frihandel innebär en optimal allokering av resurser mellan olika länder. Till exempel är ett glas vatten av litet värde för någon som bor nära en flod men av enormt värde för den som befinner i en öken. Frihandel leder också till specialisering - att producenterna tillåts producera de varor och tjänster som de är allra bäst på att tillverka. Det leder i förlängningen till högre kvalitet och lägre priser på de handlade varorna och tjänsterna. Om frihandel råder så kan utvecklingsländerna specialisera sig och produkter som de är bäst på att producera eller utvinna.Genom denna handel får de in pengar som de kan använda till utveckling och en högre levnadsstandard.Med frihandel kan utvecklingsländerna lyfta sig ur fattigdom på egen hand. Handel leder till kontakter mellan beröringspunkter mellan olika kulturer och länder vilket gör att gränser suddas ut och förståelsen för det främmande ökar. Därför finner jag retoriken om "kapitalistkramare" som väldigt främmande. Vänstern säger sig ofta vara emot globalisering och frihandel - de är protektionister. I klartext innebär det att de gärna ser att de fattiga i världen ligger kvar på samma välfärdsnivå. De borde tänka mer på de utsatta länderna i världen. Slutligen konstaterar skribenten "att kämpa för en hållbar framtid och samtidigt vara kapitalistkramare har visat sig vara har visat sig vara ett problematiskt koncept." I sammanhanget är det viktigt att påpeka att marknaden innebär en automatisk lösning. Därför har marknadsekonomin uppfattats av många som en del av miljökrisen och lett till att många och lett till att vänsterpartier som mera trovärdiga i dessa frågor.Om det marknadsekonomiska systemet ska behålla sin trovärdighet behöver den vidareutvecklas så den kan utvecklas så att den tar hänsyn till de fysiska begränsningar som naturlagarna ställer upp. Denna utmaning bör i första hand antas av de partier och aktörer som har en tro på marknadsekonomins fördelar i stort.

Inga kommentarer: