torsdag, september 26, 2013

Vårt kulturella arv måste förvaltas

Läser en utmärkt debattartikel i Dagen där Maria Larsson skriver att genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Därför är det en grundläggande uppgift för politiken att värna kulturen och ge den förutsättningar att växa fritt. De ideella insatserna har stor betydelse. Jag delar denna beskrivning och anser att kulturen måste ha en större roll. Detta finns det stort stöd för. Det finns ett otroligt viktigt arbete och många är det som lägger ner stora delar av sin vardag på att arbeta med kultur. Detta måste politiken ge förutsättningar för.Kulturen utgör en avgörande del i människors tillvaro. Genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken. Kulturen utgör en avgörande del i människors tillvaro. Genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken. Jag vill nämna några aspekter som jag har tänkt på. Det ena är som jag tidigare har nämnt är att många skolors lokaler står tomma under helger och kvällstid. Dessa skulle (om möjligt) kunna fyllas med repningar med bandet eller konserter. Här skulle man kunna utvecklas. Ett annat perspektiv som jag skulle vilja lyfta är att man självklart bör uppmuntra engagemang. I USA har man insett betydelsen av ungas initiativ. För varje tänkbart intresse finns det möjlighet att starta grupper och projekt under stor frihet. Skolledningen ställer upp med lokaler och erbjuder också stöd från personal. detta föder en oerhörd mångfald. Inte bara de som är bra på idrott eller har höga betyg får blomma ut,utan också de som är intresserade av teater,musik, att skriva,jordbruk, matlagning,vänskap och fynd. Och finns det inte en förening som passar finns det goda möjligheter att starta en. Varför skulle det inte kunna gå här ?. Det finns naturligtvis andra perspektiv som är intressanta att belysa men jag väljer att stanna här.

Inga kommentarer: