torsdag, februari 21, 2008

Dynastisk scen på Kuba

Fidel Castro meddelade för en tid sedan att han avgår.Dock till hans lillebror Raol Castro.Detta kommer att göra att Kuba kommer att komma så långt ifrån demokrati man kan tänka sig.Detta medans Kuba fortsätter att idealiseras i väst och i Sverige. Detta kommenterar lokaltidningen Jönköpings Posten i en ledare på följande sätt:

Fallet Kuba har länge tjänat som den svenska vänsterns sista utpost för diktatursvärmeri.Den kubanska revolutionen inspirerade sjuttiotalsvänstern till den grad att det för många blev inte bara politiskt utan även socialt traumatiskt att ta avstånd från diktaturen.Därför gjorde många helt enkelt inte det.För en del handlade den borgerliga kritiken om illvilja; det fanns ju demokrati.En speciell kubansk sådan.För andra gick det att rationalisera bilden så pass att alla alla problem på Kuba skulle bero på amerikansk aggression, och vore det inte för den så kallade revolutionens sanna vision snabbt komma till uttryck.

.....Ändå är det påfallande hur länge Kubakramarna lyckats hålla sina positioner i den svenska offentligheten.Man har hela tiden lyckats vidmakthålla något slags romantiskt skimmer över just Kuba,som fått det att framstå som något helt skilt från andra kommunistiska stater.Av någon anledning har just Kubas brott mot de mänskliga rättigheterna aldrig uppammat samma politiska energi som när det gällt andra länder.Kuba kan man alltid semestra på och Castro är det alltid okej att säga något beundrande om.Någonstans är ju jusat Kuba en progressiv diktatur och alltså inte en riktig sådan,har man tänkt.

Detta till trots att Kuba gått så långt i tyranni att makten kommit att bli dynastisk.Den ärvs bevisligen inom familjen.Det är noga taget så långt ifrån en demokratisk utveckling man kan komma.Ändå lyfts nu förhoppningar överallt om att ett frihetligt genombrott är på väg.

Om det är så är det förstås bnra. Men risken är också uppenbar att allt fortsätter som förut på Kuba och att alla revolutionsromantiker kan fortsätta tjusas i smyg av det kommunistiska experimentet på andra sidan atlanten.

Inga kommentarer: