söndag, april 13, 2008

SKL:s tredje modell bra


Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sänt ett brev till utredaren Michael Koch som utreder om almännyttans villkor angående där man föreslår en tredje modell.
Likt min partikollega Acko Ankarberg Johansson vill jag poängtera att kommunerna har ett samhällsuppdrag och ska bland annat ta ansvar för bostadsförsörjningen. Om kommunernas bostadsbolag, som utredaren föreslår, inte får ta samhällsansvar utan enbart ska agera affärsmässigt blir det en övervältring av ansvaret till den privata sektorn.
Sedan vet jag att många företag tar samhällsansvar, men det kan inte vara privata företagen själva som ska bära det. givetvis är det kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och allmännyttan är ett av verktygen som kommunerna har för att klara uppgiften.
Från SKL har man därför sänt ett brev till utredaren där man avstyrker de båda ytterlighetsalternativen och istället föreslår en tredje modell. Kortfattat innebär den att de kommunala bostadsföretagen ska agera affärsmässigt. De ska rikta sin verksamhet till alla.
kommunerna ska dock kunna ge sina bostadsföretag uppdrag som syftar till att uppnå mål av allmänt intresse för bostadsförsörjningen.Om de allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas,ersätts den av annan reglering som innebär spärrar mot oskäliga hyror.
Samtliga partier inom SKL står bakom skrivelsen och man gläds över att ansvarig minister Mats Odell visar stort intresse för förslaget. Det arbetas just nu vidare för att utveckla den tredje modellen och hoppas att den kan vinna ett brett stöd i samhället på samma sätt som partierna inom SKL ställt dig bakom den.

Inga kommentarer: