lördag, maj 08, 2010

Satsa på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken är oerhört viktig för vårt län. En fråga som diskuterats livligt under de senaste åren är det system med taxor enligt zoner som man nu hittills använt i Länstrafiken i Jönköpings län. Frågan ska utredas i Länstrafiken, vilket naturligtvis är viktigt för hela vårt län. Det har skrivits insändare i min lokaltidning, Jönköpings Posten om det hela. Nu går en ledamot av Vänsterpartiets distriktsstyrelse ut i lokalpressen och anklagar den borgerliga majoriteten för att inte värna om miljön och inte vilja sänka busspriserna.

Inledningsvis kritiserar skribenten de stigande överpriserna i kollektivtrafiken och att det inte är bara zonindelningen som är orättvisa utan även priset per zon. En uppfattning som jag delvis delar. Jag och jag tror att jag har stöd för min uppfattning att det självfallet ska vara så billigt som möjligt att åka kollektivt. Samtidigt så kan jag se att de offentliga verksamheterna också måste gå runt rent ekonomiskt. När det gäller kollektivtrafiken går en del av biljettintäkterna till b la underhåll av bussar och tåg. En del av biljettintäkterna går också åter in i verksamheten. Därför kan jag anse att avgifter för kollektivtrafiken är motiverad. I alla politiska förslag bör man väga samman alla fakta till en bra slutsats. Därför tror jag inte att helt nolltaxa kollektivtrafiken är möjlig. Därför är jag kritisk till den motion Vänsterpartiet lagt i landstinget om att helt nolltaxa ungdomar och pensionärer. Men, jag delar helt slutsatsen att vi måste bygga ut kollektivtrafiken.

Miljöfrågan är en prioriterad fråga där man måste samarbeta över blockgränserna. Miljö- och klimatfrågan får inte bli en fråga för ett parti - utan här måste alla politiska partier hjälpas åt. Tyvärr är inte tendensen att samarbeta över blockgränserna i dessa frågor. Man gör vår miljö och förvaltandet av våra resurser en riktig björntjänst om man gör frågorna om vår miljö till en blockfråga - utan här måste samarbete - utöver blockgränserna ske.

Vi kristdemokrater vill att vi ska förvalta våra resurser väl.”Vi har inte ärvt jorden från våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn” är ett bra sätt att
sammanfatta människans relation till naturen. Det är ett förhållningssätt som har legat till grund för kristdemokratisk politik alltsedan vårt parti bildades på 1960-talet. Insikten att miljöpolitik och ekonomisk politik måste giftas samman är central för att vi ska väl förvalta - inte förbruka - naturens allt knappare resurser.

Med detta som utgångspunkt formar vi också våra politiska ageranden, i såväl landsting som kommun. I Jönköpings kommun har vi kristdemokrater motionerat om förslag till en enhetstaxa för hela kommunen och länet, undertecknad av vårt kommunalråd och vår dåvarande gruppledare, under 2006. Vi föreslog då att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppta diskussioner med övriga kommuner i länet liksom landstinget i syfte att förbättra kollektivtrafiken.

Vi påpekade också i motionen att om målet om ett rundare och snabbare län kunna uppfyllas måste vi förtroendevalda våga diskutera olika lösningar av den gemensamma kollektivtrafiken utan att drabbas av revirtänkande eller gömma oss bakom byråkratiska procedurer. Detta är en linje som står fast.

Vi kristdemokrater skrev också i vår överenskommelse för kristdemokrater på Höglandet att Höglandets alla kommuner kommer att vid kommande överläggningar om länstrafikfrågor driva införandet av en ringlinje med moderna lokaltåg i Jönköpings län. Vi slog också då fast att det kommer tas tas initiativ till förändrat taxesystem som bidrar till att göra länet rundare. Detta är en politik som ligger fast.I stället för att präglas av revirtänkande, bör vi genom konsekvensanalys och att ställa förslag mot varandra komma fram till den bästa lösningen för vårt län.

1 kommentar:

magnus123 (at) live.se sa...

Daniel. Har just svarat på en kommentar från dig på ett inlägg på min blogg 2007. Information 2008 används, men jag hoppas att du är nöjd med hur jag har svarat annars.

Svaret gäller artikeln "BBC-debatt om den nya klimat-teorin" här.

-
Mvh, Magnus Andersson