onsdag, maj 26, 2010

Låt människor själva styra över sin vardagUnder rubriken " De flesta politiker gör ett jättebra jobb", kritiserar en debattör i en insändare mig för att vara en av de debattörer som hävdar att just hans parti är det enda rätta. Jag har replikerat denna insändare och låter intresserade läsare ta del av den här på min blogg.


Låt mig inledningsvis vara tydlig med att jag anser att ingen människa eller politiskt parti är fullkomlig. Centralt i den kristna idétraditionen, som är centralt i den människosyn vi kristdemokrater har är insikten om att det inte finns perfekta människor. Därför kan det inte heller existera perfekta politiska partier eller samhällen. Detta gör att kristdemokratin med kraft avvisar totalitära ideologier som menar sig ha patent på sanningen.

Det är också denna tanke som gör att kristdemokratin är en reformerande kraft - liksom vi är tveksamma till perfekta system i framtiden så är vi också skeptiska till historiens system. Kvardröjande orättvisor måste ständigt avslöjas, lösningar omprövas och dogmer ifrågasättas.

Vidare kommenterar debattören att jag hänvisar till en Sifounderöskning som visar att av 1 000 tillfrågade personer säger 81 procent ja till att ha kvar eller att utveckla vårdnadsbidraget och 85 procent vill inte ha kvotering av föräldraförsäkringen och att det visar på att den politik vi kristdemokrater för har stöd av svenska folket.

Givetvis så är det viktigt att ha en kritisk inställning inför opinionsmätningar av alla dess slag. Vi kan aldrig vara säkra på att enskilda undersökningar träffat rätt. Samtidigt så kan opinionsundersökningar vara bra som vägvisare om var opinionen finns, men man kan aldrig vara riktigt säker när det gäller statistik.

Det kan vara på sin plats med ett förtydligande vad jag menar med att politiker inte ska lägga sig i människors liv. Det handlar helt enkelt om att vi kristdemokrater betonar att båda föräldrarna är viktiga för sitt barn så har föräldrarna redan idag en lagstdgad rätt till hälften av föräldrapenningarna vardera. Det finns ingen som kan tvinga dem att överlåta dagar till varandra.

Det blir istället en överenskommelse mellan föräldrarna och en lösning som passar den specifika familjens situation bäst. Precis som det ska vara.

Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers liv och vardag. Att dagar i föräldraförsäkringen fryser inne för att de inte utnyttjas alls, främjar inte familjer. Det är säkert en av många anledningar till att åtta av tio föräldrar svarar att de jsälva vill bestämma över fördelningen av föräldraförsäkringen.

Dessutom svara drygt 80 procent av de föräldrar som utnyttjat sin föräldrpenning att de är nöjda med hur de fördelat sin föräldrledighet. Men detta bryr sig inte vänsterpartierna om. De vill omyndigförklara föräldrar. Det är det vi menar menar med "pekpinnepolitik".

Starka och fungerande familjer skapar trygghet. Ingen familj fungerar perfekt men för de flesta skapar den en trygg punkt i livet. Därför vill vi kristdemokrater underlätta för landets familjer. Vi vill stärka familjers privatekonomi och säger ifrån när politiker har ett ovanifrånperspektiv och vill styra om hur familjer ska leva sina liv. Vi tror att familjer själva vet bäst hur de vill ha sin vardag.

Slutligen vill jag säga att jag delar debattörens syn på att de flesta politiker gör ett bra jobb. Men, frågan är var man sätter gränsen för "ett bra jobb" - när politiker försöker styra människors vardag så finns det all anledning att se upp.

Inga kommentarer: